Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Ortodontický pacient – z pekla do nebe

By Tabitha Acret
October 02, 2018

Pokud jste jako já, srdce Vám tak trochu poklesne, když vidíte, že je objednán pacient – teenager v aktivní fázi ortodontické léčby. Kdo to bude? Bude mít ústa plná zbytků jídla zaseknutých mezi ortodontickými zámky a vydatně krvácející dásně? Bude mít okolí zámků čisté, nebo to bude vypadat, jako když pacient právě dojedl balíček krekrů a poté se ukáže, že si nevyčistil zuby od poslední návštěvy?

Dříve jsem se zdráhala ošetřovat tyto pacienty nejen proto, že jsem na zámcích našla spoustu jídla, ale také proto, že jsem nikdy nebyla spokojena s dosaženými výsledky. Příliš často jsem se cítila pod tlakem, abych očistila zuby v určeném čase ošetření a nikdy jsem neměla pocit, že jsem odstranila vše. Vždy jsem byla otrávená ve snaze o čištění ultrazvukovou koncovkou kolem zámků a použitím kalíšku a pasty k odstranění lepkavého povlaku z fixních aparátů a gingiválního povrchu zámků.

Správná ústní hygiena je prvořadá pro úspěšnou ortodontickou léčbu. V odborném článku Lovroy S. a kol. (2007)1 uvádí, že navzdory zdokonalení materiálů a preventivních opatření ortodontická léčba stále představuje značné riziko demineralizací skloviny. Nejdůležitější prevencí vzniku bílých skvrn je profylaktické snažení každého pacienta včetně fluoridace. V jiném článku autorů Ren a kol. (2014)2 je ukázáno, že: „…vysoké nároky na ošetření a výskyt komplikací souvisejících s biofilmem, které vyžadují profesionální péči, dělají z ortodontické léčby hrozbu veřejného zdraví…”

Zdůraznění toho, aby profesionální hygiena byla kvalitně provedena a veškerý povlak byl odstraněn, mi na stresu jen přidávalo. Věděla jsem, že se mi nikdy nepodaří odstranit veškerý biofilm a že vždy zůstanou místa v okolí zámků, kam se ultrazvuková koncovka nebo kalíšek prostě nedostane.

 

Kombinace všech výše uvedených problémů způsobila, že jsem chtěla najít lepší řešení. Zjistila jsem, že použití AIRFLOW v kombinaci s postupem Guided Biofilm Therapy přináší ohromující výsledky. Pokud byste se mě dříve zeptali na AIRFLOW pro odstranění biofilmu, asi bych si myslela, že jste se zbláznili nebo mě nenávidíte. Před AIRFLOW jsem nechtěla barvit plak u pacientů, kteří měli ortodontické aparáty – ukázalo by se, že existují oblasti, kde jsem ponechala biofilm, protože jsem se k němu nemohla dostat. Teď detekuji plak obarvením u každého pacienta jako součást protokolu Guided Biofilm Therapy.

Díky protokolu Guided Biofilm Therapy je možné dosáhnout odstranění biofilmu ve 100 % s 360° přístupností. Je bezpečné a účinné okolo gingiválního sulku, neničí povrch aparátu a také je mnohem pohodlnější pro pacienta a přináší lepší výsledky. Nejen já, ale i pacient vidíme kvalitnější výsledky, je také klinicky dokázáno, že použití detekčního roztoku zajistí pacientovi lepší výsledky. Botti a kol. (2010)3, Bastendorf a kol. (2016)4 a Viorica a kol. (2013)5 – všichni potvrzují vyšší účinnost profesionální profylaxe při použití prostředku na detekci plaku. Ve studii Viorica a kol. Zubní povlak – Klasifikace, Tvoření a Identifikace5 bylo zjištěno, že: „…diagnostika zubního povlaku za použití barevných roztoků je jednou z nejjednodušších a nejrychlejších cest k rozpoznání zubního povlaku, což usnadňuje jeho následné odstranění za soustavné kontroly během zákroku. Použití AIRFLOW zvyšuje úspěšnost odstranění povlaku na 100 %...”

Existují dva klíčové důvody, proč je aplikace Guided Biofilm Therapy důležitá pro ortodontické pacienty. První z nich je dlouhodobé zdraví skloviny a dásní. S použitím AIRFLOW technologie kombinované s AIRFLOW PLUS práškem vím, že zajišťuji nejšetrnější ošetření skloviny pacienta a jeho ortodontického aparátu. V Klinickém srovnání účinnosti a efektivity dvou profesionálních profylaktických postupů u ortodontických pacientů6 Ramaglia a kol. ukazují, že: „…u ortodontických pacientů je použití AIRFLOW mnohem bezpečnější, účinnější a efektivnější k odstranění pigmentací a biofilmu ve srovnání s gumovými kalíšky a pemzou…” Druhá skvělá věc je, že mám nyní čas vše stihnout v rámci běžné kontroly. Necítím se už tolik pod „tlakem”. Ve studii Účinky air-polishingu na zuby opatřené ortodontickými zámky a kroužky7 Barnes a kol. ukazují, že: „…pískování v okolí ortodontických zámků a kroužků není jen účinné, ale také šetří čas. Nebyly zaznamenány žádné škodlivé účinky na kompozitní materiály nebo cement v porovnání s gumovými kalíšky nebo pemzou…”

Použitím Guided Biofilm Therapy s AIRFLOW technologií kombinovanou se správnou ústní hygienou (instruktáž a motivace) zajišťuji pro své pacienty nejlepší možné ošetření. Mám velmi ráda Guided Biofilm Therapy; změnilo můj postoj k ošetření, k jeho efektu a dlouhodobým výsledkům. Guided Biofilm Therapy je ošetření založené na důkazech; je novým standardem péče, kterého bychom se všichni měli snažit dosáhnout.

 

O autorce

Tabitha Acret pracuje již dvacet let jako kvalifikovaná dentální hygienistka. Má titul BOH z Univerzity v Newcastlu. Je registrována u Australian Dental Board, je bývalou předsedkyní NSW australské Asociace dentálních hygienistek a je nynějším NT ředitelem pro DHAA LTD.

 

Pro informacce o EMS a Guided Biofilm Therapy navštivte stránky  www.ems-dental.com a sledujte EMS Dental International na Facebooku – https://www.facebook.com/EMSDental. Pro vyzkoušení tohoto revolučního protokolu ve vaší každodenní praxi si zamluvte zdarma ordinační Guided Biofilm Therapy ukázku e-mailem na rjonasova@ems-ch.com nebo rkarkus@ems-ch.com.

  1. Lovrov S, Hertrich K, Hirschfelder U. Enamel Demineralization during Fixed Orthodontic Treatment - Incidence and Correlation to Various Oral-hygiene Param­eters. J Orofac Orthop. 2007 Sep;68(5):353-63.
  2. Ren Y, Jongsma MA, Mei L, van der Mei HC, Busscher HJ. Orthodontic treatment with fixed appliances and biofilm formation - a potential public health threat? Clin Oral Investig. 2014 Sep;18(7):1711-8.
  3. Botti RH, Bossù M, Zallocco N, Vestri A, Polimeni A. Effectiveness of plaque indicators and air polishing for the sealing of pits and fissures. Eur J Paediatr Dent. 2010 Mar;11(1):15-8.
  4. Schwarz F, Becker K, Bastendorf KD, Cardaropoli D, Chatfield C, Dunn I, Fletcher P, Einwag J, Louropoulou A, Mombelli A, Ower P, Pavlovic P, Sahrmann P, Salvi GE, Schmage P, Takeuchi Y, Van Der Weijden F, Renvert S. Recommenda­tions on the clinical application of air polishing for the management of peri-implant mucositis and peri-implantitis. Quintessence Int. 2016 Apr;47(4):293-6. doi: 10.3290/j.qi.a35132.
  5. Chetrus V, Ion I.R. Dental Plaque - Classification, Formation and Identification. Int J Med Dent. Apr-Jun 2013, Vol. 17 Issue 2, p139-143. 5p.
  6. Ramaglia L, Sbordone L, Ciaglia RN, Barone A, Martina R. A clinical comparison of the efficacy and efficiency of two professional prophylaxis procedures in ortho­dontic patients. Eur J Orthod. 1999 Aug;21(4):423-8.
  7. Barnes CM1, Russell CM, Gerbo LR, Wells BR, Barnes DW. Effects of an air-powder polishing system on orthodontically bracketed and banded teeth. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 1990 Jan;97(1):74-81.

Comments are closed here.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International