Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Okamžité zatížení: Co znamená pro pacienta a zubní ordinaci?

By Suvi Rantanen
April 04, 2018

V závislosti na indikaci může trvat dokončení implantologického případu tři až dvanáct měsíců, přičemž je potenciálně zapotřebí kvůli jednotlivým fázím ošetření několika cest pacienta k zubnímu lékaři. Při správném provedení nabízí okamžité zavedení implantátu a jeho okamžité zatížení možnost zkrátit dobu do rehabilitace chrupu a zredukovat počet návštěv, z čehož těží zubní ordinace i pacient.

Co znamená okamžité zavedení implantátu?

Okamžité zavedení implantátu znamená jeho zavedení ihned po extrakci přirozeného zubu. Zavedení implantátu do lůžek čerstvě extrahovaných zubů poprvé popsali Schulte a Heimke v roce 1976 a spojili tento postup s pojmem „okamžitá implantace“.1 V průběhu let proběhlo mnoho studií, v rámci kterých byla zaznamenána vysoká míra úspěšnosti.2–8 Odborná doporučení vydaná pro zavádění jednoho implantátu na základě konsenzuální konference Foundation for Oral Rehabilitation (FOR) z 7.–8. října 2015 mj. říkají: pro dosažení předvídatelných a estetických výsledků je nezbytná pečlivá volba pacienta, správné naplánování ošetření a přesné zavedení implantátu.

Co znamená okamžité zatížení implantátu?

Okamžité zatížení implantátu zahrnuje nasazení náhrady během 48 hodin od zavedení implantátu.9 Lze jej použít, jakmile je dosaženo primární stability implantátu.
Tato technika byla vyvinuta v reakci na rostoucí poptávku pacientů po rychlejším ošetření a rychlejším nasazení zubní náhrady. Prvním, kdo zdokumentoval úspěšné vhojení implantátů s okamžitým zatížením byl Ledermann10 u implantátů zavedených do frontálního úseku dolní čelisti. Prvním, kdo prozkoumal možnost úspěšného okamžitého upevnění částečné snímatelné náhrady na implantáty byl Schnitman a kol.11 V několika dlouhodobých studiích, které byly od té doby provedeny při kontrolách pacientů po 5 až 10 letech, byla zaznamenána vysoká míra úspěšnosti, zhruba 97–100 %, u okamžitě zatížených implantátů zavedených z důvodu jakékoliv indikace v místě extrakce.12-14 Aby se zabránilo přílišnému zatížení náhrady v době vhojování implantátů, neměla by provizorní náhrada zasahovat do okluze nebo je pacienta třeba instruovat, aby konzumoval pouze měkkou stravu.

Výhody pro pacienta i zubní ordinaci

Ve vhodných případech nabízí okamžité zavedení a zatížení implantátu řadu výhod pro pacienta, zahrnujících kratší dobu ošetření a podstatně kratší čas (pokud vůbec nějaký), který musí pacient strávit s mezerou v chrupu, protože se estetické náhrady nasazují již v den chirurgického zákroku.15 Studie provedená v roce 2014 ukázala, že ve frontálním úseku horní čelisti pacienti skutečně dávají přednost okamžitému zavedení implantátu před dalšími čtyřmi protokoly ošetření.16 Tato metoda tedy může nabízet vhodné řešení pro větší spokojenost pacienta, je-li pro ni klinická indikace.
Okamžité zavedení implantátu a nasazení provizorní náhrady se v klinické praxi používá s dobrou předvídatelností.17–21 Okamžité zatížení redukuje potřebu chirurgických zákroků a složitých procedur transplantace kostních štěpů, které mohou být jinak nutné kvůli rekonstrukci resorbovaných alveolárních hřebenů. Tato jednofázová technika nabízí jednodušší pracovní postup a vystavuje pacienta pouze jednomu chirurgickému zákroku namísto dvou. Byla zaznamenána také zlepšení pooperačních zkušeností pacientů po bezlalokovém přístupu k rehabilitaci jednotlivého zubu.22 Úspěšné případy protokolu okamžitého zatížení byly zaznamenány i v případě zavedení většího počtu implantátů.23, 24
Úzká spolupráce mezi orálním chirurgem, protetikem a zubním technikem může v případě okamžitého zavedení a zatížení implantátu poskytnout jedinečnou obchodní nabídku. Může být nedílnou součástí marketingové strategie zajišťující větší atraktivitu, než mají ostatní ordinace v blízkém, nebo dokonce i vzdálenějším okolí.

 

Význam volby správného systému implantátů

Z důvodu zajištění předvídatelnosti a dlouhodobé úspěšnosti okamžitě zavedených a zatížených implantátů je zapotřebí používat klinicky důkladně ověřený systém zubních implantátů. Pro zavádění jednotlivých implantátů nabízí NobelActive implantát s expandujícím zúženým tělem, které postupně zhutňuje kost při zařezávání břitů v apexu, čímž napomáhá k menší osteotomii.25 Umožňuje to dosáhnout vysoké primární stability implantátu potřebné pro provedení okamžitého zavedení a zatížení, dokonce i v situacích, kde by to bylo jinak problematické – jako v měkkých kostech nebo extrakčních lůžkách.26–30

Frontální rekonstrukce jednoho zubu implantátem pro okamžité zatížení

Splnění očekávání

Pacienti chtějí být ošetřeni rychle a účelně. Při hledání řešení chtějí bezpečné a účinné ošetření, které lze provést v nejkratším možném čase a za co nejmenší bolestivosti a nepohodlí. Okamžité zavedení a zatížení implantátu jsou pro zubní lékaře cenné techniky, ale s ohledem na zajištění úspěšných dlouhodobých výsledků jsou rozhodující jejich dovednosti a zkušenosti, stejně jako volba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International