Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Nový endodontický systém HyFlexTM CM od firmy Coltène Endo – představení a klinická implementace

By Dr. Med. Dent- Matthias J. Roggendorf
June 12, 2012

Cílem vývoje nových kořenových nástrojů HyFlexTM CM bylo primárně zefektivnit zprůchodnění a opracování kořenových kanálků a to při použití poměrně snadno zvládnutelného počtu nástrojů. Dalším cílem bylo vyvinout novou značně flexibilní NiTi slitinu. Cíle bylo dosaženo vývojem unikátní plastické NiTi slitiny a nových kořenových nástrojů se zcela specifickou konstrukcí. Obdélníkové a čtvercové průřezy jsou u ručních kořenových nástrojů běžně používané, neboť významným způsobem zvyšují jejich pružnost. Kombinace výše uvedených vlastností kořenových nástrojů HyFlexTM CM umožňují nástrojům zůstat centrované a přitom sledovat průběh zahnutých kořenových kanálků a zachovat jejich anatomickou konfiguraci. V níže uvedeném textu jsou prezentovány první klinické zkušenosti se systémem HyFlexTM CM. 


Představení systému
První, co na systému HyFlexTM CM uživatele zaujme, je skutečnost, že jednotlivé nástroje jsou baleny v blistru, což usnadňuje jejich vyjmutí a použití ve správné sekvenci (obr. 1 a 2).

HyFlexTM CM set obsahuje šest nástrojů následujících velikostí:
Set kořenových nástrojů standardních velikostí systému HyFlexTM CM (viz vpravo Tab. 1), lze rozšířit o další velikosti:

Všechny kořenové nástroje systému HyFlexTM CM jsou k dostání v délce jak 21, tak 25 mm. Výjimkou je primární nástroj s označením .08/#25, který je k dostání pouze v délce 19 mm. Při opracování kořenových kanálků endodontickým systémem HyFlexTM CM lze postupovat kteroukoliv ze známých technik opracovávání např. Step-Back nebo Crown-Down.

Sekvence nástrojů pro Crown-Down techniku:
K první klinické implementaci systému HyFlexTM CM autor přistoupil při endodotickém ošetření prvního pravého a druhého levého horních molárů, tj. zubů 16 a 27. Po založení trepanačního otvoru a získání adekvátního přístupu do kořenového systému zubů, bylo přistoupeno k stanovení pracovní délky s použitím apexlokátoru. Elektronicky stanovená pracovní délka byla následně ověřena na měřicím i.o. rtg snímku. K prvotnímu průniku do kořenového kanálku a k jeho následném zmapování autor upřednostňuje použití ručních nástrojů. Ty totiž umožňují získat dokonalý přehled o anatomických poměrech kanálku a o jeho průběhu tak, aby je bylo možné brát v úvahu při strojovém opracování, neboť při použití rotačních nástrojů lze případné odchylky přehlédnout.

V další fázi bylo přistoupeno k opracování kořenového kanálku za použití standardní sekvence nástrojů systému HyFlexTM CM (obr. 3). V tomto klinickém případě bylo přesně dodrženo schéma doporučené výrobcem. Výsledkem je technika o tzv. jedné délce nástrojů, která je zvlášť výhodná u zakřivených kořenových kanálků neboť umožňuje jejich dokonalé, homogenní a rovnoměrné opracování. Po stanovení přesné pracovní délky bylo přistoupeno ke zprůchodnění a opracování bukálních kořenových kanálků u obou zubů na velikost .04/#30. Palatinální kořenové kanálky byly naproti tomu zprůchodněny a opracování na velikost .04/#40.
 

Nástroje kořenového systému HyFlexTM CM byly použity v novém endomotoru CanalPro CL firmy Coltène Endo (obr. 4). Tento nový endomotor umožňuje kontrolu torze a navíc je vybaven funkcí automatického zpětného chodu (auto-reverse mode), která zvyšuje bezpečnost endodontického ošetření neboť zabraňuje případnému zaseknutí nástroje uvnitř kanálku. Jeho rychlost je možné nastavit v rozmezí 140 až 550 ot./min. a kontrolu torze pak v rozmezí 0,3 až 3 Ncm. Doporučená rychlost pro nástroje HyFlex™ CM je 500 ot./min. s kontrolou torze 2,5 Ncm. Výrobce udává, že endomotor může být v provozu přibližně 80 minut. Násadec má hladký povrch a může tak být účinně dezinfikován. Jeho hlavičku lze navíc odejmout a autoklávovat (obr. 5). Nový endomotor CanalPro CL zanechává u lékařů velmi dobrý první dojem, jeho obsluha je jednoduchá a funkčně se jeví jako velmi spolehlivý. Na přehledném displeji jsou zobrazovány veškeré ukazatele aktuálního nastavení (obr. 6.).

Bezdrátové provedení je velice příhodné a zajistí komfortní a bezpečnou manipulaci s endomotorem a to i přes jeho poněkud větší rozměry v porovnání s konkurenčními výrobky, které souvisí s umístěním napájecích baterií – díky tomu je však násadec dobře vyvážený pro přesnou manipulaci (obr. 7.).

Po důkladném zprůchodnění a mechanicko-chemickém opracování kořenových kanálků byly tyto hermeticky zaplněny (obr. 8).
 

Závěrem shrnutí hlavních charakteristik nového systému HyFlex™ CM
• Vysoká míra bezpečnosti podmíněná vysokou mírou flexibility nástrojů nového systému

• Mnohonásobně vyšší stupeň odolnosti nástrojů vůči frakturám podmíněné použitím nové NiTi slitiny

• Regenerace deformovaných nástrojů během sterilizace umožňuje jejich opakované použití

• Dobře propracovaná standardní sekvence nástrojů implementovaných při vyšších otáčkách vede k výrazné redukci torze

• Redukovaná standardní sada nástrojů na pouhých 6 v kombinaci s technikou Crown-Down s ještě menším počtem nástrojů umožňuje značné zrychlení endodontického ošetření

• Nástroje jsou standardně dodávány ve větších kónusech, a to .04 a .06

• Jednotlivé nástroje jsou dodávány v blistrech, což usnadňuje jejich vyjmutí a manipulaci s nimi

• Bezdrátový endomotor CanalPro CL umožňuje svobodu pohybu při opracovávání kořenových kanálků, a tím i větší flexibilitu celého terapeutického postupu.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International