Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Nové M.A.D. aparáty proti chrápání od Leone

By PR Leone
April 02, 2018

Série M.A.D. (Mandibular Advancement Device, tj. aparát pro předsunutí mandibuly) aparátů proti chrápání od Leone je výsledkem kooperace mezi naším oddělením Ricerca & Sviluppo s klinickými experty a techniky z USA.

Co jsou aparáty proti chrápání?

Jedná se o intraorální aparáty používané v noci, které řeší chrápání působením přímo na jeho příčinu – konkrétně tím, že tlačí dolní čelist vpřed. Předsunutí mandibuly oddaluje jazyk a epiglottis od uvuly, díky čemuž se eliminují vibrace měkkých tkání patra při průchodu vzduchu, které rušivé chrápání způsobují. Aparáty M.A.D. se také využívají při terapii noční spánkové apnoe (OSA) – úspěšně řeší obstrukci horních cest dýchacích, jelikož během spánku zajišťují adekvátní respirační kapacitu.

Americká akademie dentální spánkové medicíny uvádí, že individualizované bimaxilární aparáty vyrobené v laboratoři jsou maximálně efektivní především proto, že umožňují postupné předsazení dolní čelisti (kromě těch, které omezuje počáteční velikost incizálního schůdku) o dalších 4–5 milimetrů. Ve světě existuje mnoho typů M.A.D. aparátů navržených pro použití při chrápání nebo obstrukční spánkové apnoi: rozhodli jsme se realizovat a zdokonalovat komponenty těch, které jsou v dnešní době nejvíce používané, a které jsou podloženy klinickými a vědeckými studiemi o jejich účinnosti.

Forvardi – set pro zhotovení bimaxilárního aparátu proti chrápání dorzálního typu

Tento set obsahuje všechny komponenty nezbytné pro přesné a snadné zhotovení jednoho z nejznámějších aparátů pro léčbu chrápání.

Integrované šrouby byly speciálně navrženy tak, aby se dolní část aparátu posouvala v rovině: přední část protruzního šroubu má kovové tělo ukončené přesně pod úhlem 70 °, zatímco zadní část poskytuje dostatečný prostor pro retenci v pryskyřici, aby se zabránilo rozlomení. Šrouby mají ve spojích zabudované stopky, které zajišťují výbornou stabilitu v průběhu pohybu vpřed a prevenci zpětné rotace, jakmile je dosaženo 7mm maximální aktivace.

Křidélka fixovaná na dolní dlahu, určená zvlášť pro pravou a levou stranu, jsou navržena pro maximální pohodlí pacienta a dokonale zapadají do 70 ° zkosené roviny, kterou je zakončeno tělo horního šroubu. Průhledný materiál, ze kterého jsou křidélka konstruována, je kompatibilní s jakoukoliv ortodontickou pryskyřicí, zatímco jejich vnitřní kovové výztuže mohou být anatomicky přizpůsobeny a adaptovány do pryskyřice dolní dlahy. Zajišťují odpor nezbytný pro předsunutí mandibuly u dospělých pacientů.

Každý horní šroub má velmi jasně viditelnou šipku, vyznačenou na kovovém těle laserem, která indikuje směr aktivace pro dosažení předsazení. Šrouby byly vyrobeny zvlášť pro pravou a levou stranu, aby bylo dosaženo jednoznačného směru aktivace na obou stranách pro minimalizování možnosti chyby ze strany pacienta. Každá aktivace šroubu způsobí posun o 0,1 mm.

 

Teleskopický aparát – odolný a adaptabilní

Sada obsahuje všechny komponenty pro snadnou a přesnou konstrukci aparátu proti chrápání s výsuvnými teleskopickými písty. Komponenty teleskopických pístů jsou vyrobeny z biomedicínské oceli o vysoké pevnosti, která zajišťuje velkou odolnost vůči jakémukoliv biomechanickému stresu. Unikátní provedení teleskopického pístu neumožňuje oddělení horní a dolní části aparátu v době, kdy má pacient kompletně zavřená ústa.

Pouzdra, která jsou určena pro fixaci do pryskyřice, mají v zadní části laserově letovaný drát, který je možné snadno adaptovat. Slouží pro zvýšení retence v pryskyřici a zabraňuje vylomení. Vnější část je opatřena maticovým šroubem pro upevnění obou spojovacích částí pístů.

Jako součást sady je dodáván i nástroj, který může být v laboratoři použit pro utažení šroubů se čtvercovou hlavou v pouzdrech. Stejný nástroj je nezbytný k tomu, aby bylo možné aktivovat čtvercovou část vnitřního posuvného šroubu pístu. Ten může být aktivován otočením klíče ve směru šipky vyznačené laserem: každá čtvrtina otočky generuje posun 0,1 mm. Maximální předsazení, kterého lze dosáhnout, je 7 mm na každé straně.

 

Ortho 1/2018

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International