Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Molárová a incizální hypomineralizace skloviny

By PR, GC
April 01, 2020

Molárová a incizální hypomineralizace skloviny (Molar Incisor Hypomineralisation – MIH) je globální problém postihující každé sedmé dítě. MIH je běžná vývojová porucha postihující především jeden nebo více prvních stálých molárů. Centrální řezáky mohou být rovněž postiženy, většinou však v menší míře. Může též dojít k hypomineralizaci druhých dočasných molárů (Hypomineralised Lesions on Second Primary Molars – HSPM, hypomineralizační léze druhých stálých molárů) nebo špičáků. U dětí s HSPM je až pětkrát vyšší pravděpodobnost vzniku MIH u stálého chrupu. Závažnost se velmi liší od mírných opacit k posterupčnímu odlomení skloviny.

Molárová a incizální hypomineralizace skloviny (MIH)

V současné době zůstává etiologie MIH neznámá. Byly popsány jisté korelace s prenatálním, perinatálním a postnatálním onemocněním, expozicí antibiotikům nebo chemickým látkám jako dioxin, bisfenol A a polychlorovaný bifenyl – stále však chybí dostatek důkazů.

Klinický vzhled

 • Ohraničené opacity v rozpětí od krémově bílé, přes žlutou až po hnědé diskolorace
 • Poškozená sklovina má normální tloušťku (dokud nedojde k posterupčnímu odlomení skloviny)
 • Léze se mohou vyskytovat asymetricky
 • Je-li závažně poškozen první molár, existuje zvýšená pravděpodobnost, že protilehlý molár bude rovněž poškozen
 • Léze na centrálních řezácích jsou obvykle mírnější, někdy však mohou být neestetické

Příznaky

 • Hypersenzitivita a snížená reakce na lokální anestetika
 • Rychlá progrese zubního kazu
 • Posterupční odlomení skloviny

Klinické řešení MIH je náročné díky:

 • Hypersenzitivitě a rychlému rozvoji zubního kazu u postižených zubů
 • Obtížnému dosahování anestezie
 • Omezené spolupráci malých dětí
 • Opakovanému odlamování okrajů dostaveb
 • Často potřebnému většímu počtu návštěv zubního lékaře

U dětí s MIH často vzniká úzkost ze stomatologického ošetření v důsledku invazivních či dokonce bolestivých stomatologických zákroků v raném věku.

Úvodní léčebný zákrok

Motivace pacienta je první krok

 • Zuby je nutno čistit dvakrát denně zubní pastou s obsahem 1000 ppm fluoridů. Obsah fluoridů by měl být přiměřený věku, u starších pacientů mohou být žádoucí vyšší hladiny fluoridů.
 • Indikační pomůcky jako GC Tri Plaque ID Gel mohou pomoci indikovat kariogenní plak, motivovat pacienty a poskytnout jim příležitost ke zlepšení techniky čištění zubů.
 • Je třeba se vyhnout časté konzumaci cukru a kyselých potravin.

Posílení a znecitlivění pomocí GC Tooth Mousse, GC MI Paste Plus a MI Varnish

Lokální léčba těmito preparáty je užitečná pro posílení a snížení citlivosti zubů při MIH. Obsahují Recaldent (CPP-ACP) s vysokým podílem biologicky dostupného vápníku a fosfátu, jehož aplikace se v tomto případě prokázala jako účinná4, 5 k redukci porozit a zlepšení homogennosti hypomineralizované skloviny. Příprvek Tooth Mousse bez obsahu fluoridu se doporučuje pro děti do 6 let a MI Paste Plus s 900 ppm fluoridu ro děti od 12 let. MI Varnish (22600 ppm fluoridu) je ochranný lak určený k ambulantní aplikaci jednou za čtvrt roku po profylaktickém čištění zubů k těsnému zapečetí dentálních tubulů a znecitlivění zubů.

 

Zaujala vás ukázka článku?

Celý článek můžete prostudovat v příslušném vydání časopisu Prevention CZ/SK 1/2020
stáhněte jej ve formátu PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International