Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Moderní přístup k zubům společnosti CURASEPT a využití remineralizace

By PR, Merten Dental
April 01, 2020

Nedávná studie na téma remineralizace zubní skloviny zveřejněná v časopisu Journal of Dental Research uvedla, že cílem moderní stomatologie je management nekavitovaných kariézních lézí neinvazivními metodami formou remineralizace ve snaze zabránit progresi onemocnění a zlepšit estetiku, pevnost a funkci. Již kolem roku 1970 začal Jens Andreasen zkoumat biologické procesy, které řídí reparativní fáze nastupující po traumatu. Vysvětlil, díky jakým procesům mají i zlomené zuby dobrou šanci na opravu, která vydrží dlouhou dobu.

Dočasné i stálé zuby sestávají hlavně ze dvou silně mineralizovaných tkání: skloviny a dentinu. Základní složkou dentinu, skloviny a cementu je anorganická sůl uspořádaná v šestihranných krystalech, která se nazývá hydroxyapatit. Od první fáze prořezání na tkáně skloviny a dentinu denně působí činitelé, jako je bakteriální plak, jídlo, kyselé látky, žvýkání a nevhodné postupy ústní hygieny. Samostatné nebo kombinované působení těchto agresivních faktorů, je-li dostatečně dlouhodobé, může vést ke ztrátě minerálních látek z povrchu zubu, což má za následek oslabení struktury zubu a zhoršení žvýkací kapacity. Přírodní hydroxyapatit bez přidaných minerálů nemá žádnou zvláštní schopnost zub remineralizovat.

Remineralizace v prostředí dutiny ústní je přirozený proces, který je však vlivem mnoha okolností omezený. V současné době je na trhu mnoho výrobků, které používají termín „remineralizace“. Remineralizace znamená, že je možno doplnit minerály, které jsou součástí zubů, zejména pak ionty vápníku a fosfátu, a podpořit tak jejich ukládání do krystalických mezer demineralizované skloviny. Látky, o kterých lze tvrdit, že mají tuto biomimetickou vlastnost, však musí být schopny značné interakce s povrchy zubu, a to i tehdy, jsou-li dodávány prostřednictvím prosté zubní pasty nebo ústní vody.

Zubní pasty a ústní vody CURASEPT BIOSMALTO – pro děti a dospělé – obsahují směs dvou různých hydroxyapatitů, které umožňují biomimetické vlastnosti nezbytné pro spuštění účinné remineralizace: hydroxyapatit substituovaný s hořčíkem a stronciem a dále uhličitan konjugovaný s chitosanem, zvaný jako Bioaktivní Komplex, a fluoro-hydroxyapatit. Přírodní hydroxyapatit je velice stabilní minerál, a i když se dostane do kontaktu s poškozenými oblastmi zubu, není schopen uvolnit aktivní ionty. Výrobky, které obsahují pouze tento typ hydroxyapatitu, nejsou v remineralizaci příliš účinné, nicméně si mohou nárokovat alespoň desenzibilizační vlastnosti. Substituce hořčíkem, stronciem a uhličitanem však dělá hydroxyapatit v CURASEPT BIO­SMALTO velmi reaktivním, schopným rychle uvolňovat bioaktivní prvky, což vede ke skutečné remineralizaci využívající normální biologické procesy. Přítomnost fluoridu navíc pomáhá vytvářet mineralizovaný povrch, který je odolnější vůči působení kyselin a lépe chránit zub před erozí, abrazí a poškozením zubním kartáčkem. Složení tohoto výrobku bylo dále obohaceno solemi stroncia, díky čemuž v případech citlivosti dentinu rychle zmírňuje bolest.

U jedinců zvláště náchylných k silné demineralizaci, například trpících Sjögrenovým syndromem, diabetem nebo suchostí úst, nebo podstupujících chemoterapii či radioterapii, nositelů ortodontických aparátů a pacientů s bílými lézemi nebo častým výskytem kazu, se doporučuje navíc používat přípravek CURASEPT BIOSMALTO Mousse. Ten je založen na amorfním fosforečnanu vápenatém, obohaceném uhličitanem a fluoridem a externě funkcionalizovaným citrátem. Při kontaktu se slinami se tento komplex ihned rozpustí, přičemž se rychle uvolňují aktivní látky. Tímto způsobem se uvolní na povrch zubu a v blízkosti demineralizovaných lézí velké množství vápníku, fosfátu a fluoridu, zatímco citrát usnadní pronikání těchto iontů do zubu. Výsledkem je rychlý a intenzivní remineralizační účinek. Přípravek CURASEPT BIOSMALTO Mousse je doporučen i pro použití u dětí. Aby byl zaručen správný proces remineralizace, měl by se přípravek CURASEPT BIOSMALTO Mousse kombinovat s výrobky z řady zubních past CURASEPT BIOSMALTO, zvolených podle věku pacienta.

Produkty Curasept nyní k dostání u společnosti Merten Dental.

Zaujala vás ukázka článku?

Další články můžete prostudovat v příslušném vydání časopisu Prevention CZ/SK 1/2020
stáhněte jej ve formátu PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International