Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

MALO CLINIC Protocol

May 25, 2018

ABSTRAKT: Ztráta chrupu je ranou známkou stárnutí s nepopiratelným dopadem na každodenní život a sociální interakci lidí na celém světě. Díky inovacím, spolu s neustálým klinickým a vědeckým výzkumem, je nyní možné ošetřit téměř každý případ úplné ztráty chrupu prostřednictvím vysoce funkčního a estetického fixního řešení, které zvýší kvalitu života těchto pacientů. Protokol ošetření podle MALO CLINIC pro rehabilitaci zcela bezzubých případů umožňuje tisícům zubních lékařů po celém světě u pacientů tohoto základního cíle dosahovat.

Rehabilitace dutiny ústní u bezzubých pacientů má dvě složky: chirurgickou a protetickou. Chirurgická fáze probíhá podle protokolu „All-on-4“, což je inovativní technika vyvinutá počátkem 90. let na MALO CLINIC, umožňující okamžitě funkční protetiku nesenou implantáty v celém zubním oblouku. Tento široce využitelný chirurgický protokol umožňuje zjednodušenou a okamžitou rehabilitaci prostřednictvím provizorního můstku na 4 implantátech, s minimem volných mezičlenů, a to 3 až 4 hodiny po chirurgickém zákroku.Rehabilitace dutiny ústní u bezzubých pacientů má dvě složky: chirurgickou a protetickou. Chirurgická fáze probíhá podle protokolu „All-on-4“, což je inovativní technika vyvinutá počátkem 90. let na MALO CLINIC, umožňující okamžitě funkční protetiku nesenou implantáty v celém zubním oblouku. Tento široce využitelný chirurgický protokol umožňuje zjednodušenou a okamžitou rehabilitaci prostřednictvím provizorního můstku na 4 implantátech, s minimem volných mezičlenů, a to 3 až 4 hodiny po chirurgickém zákroku.Definitivní protetická práce – The MALO CLINIC Bridge – byla vyvinuta tak, aby poskytovala pacientům estetický, přesný a konzistentní výsledek, za dodržení protokolovaných klinických a technických procedur.Klinický management pacientů ošetřených tímto protokolem bude prezentován na ukázce procesu získávání lékařských údajů, diagnostiky, plánování ošetření, chirurgických protokolů a výroby provizorních i definitivních zubních náhrad.MALO CLINIC Protocol pro zcela bezzubé pacienty se ukázal být úspěšným, s 98 % mírou úspěšnosti chirurgického protokolu All-on-4 v dolní čelisti (až 10 let kontrol) a s 98 % mírou úspěšnosti chirurgického protokolu All-on-4 v horní čelisti (až 5 let kontrol).VZDĚLÁVACÍ CÍLE:• Principy, výhody a biomechanika koncepce ošetření All-on-4®• Vývoj koncepce ošetření All-on-4®• Nejlepší umístění implantátů a volba designu/délky pro každý typ případu• Možnosti definitivní rehabilitace (na základě typu případu a volby pacienta).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International