Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Kvalita dosažená kontrolou všech procesů. U NSK je vše pod jednou střechou: výzkum, vývoj, výroba, testování, zdokonalování.

By Dr. L. Stephen Buchanan
June 12, 2012

NSK používá k sestavení svých vysokorychlostních rotačních nástrojů a příslušenství, které zahrnují násadce, kolénka a turbíny používané stomatologickými odborníky k zhotovování výplní, protetických náhrad, k endodontickému ošetření, hygieně dutiny ústní, laboratorním pracím a chirurgickým zákrokům, více než 17000 přesných dílů. 

Vezmeme-li v úvahu neustále rostoucí požadavky trhu na ještě přesnější, silné a kompaktní nástroje, není tato skutečnost nijak překvapivá.

Překvapivé je však následující: Z těchto 17000 dílů vyrábí společnost NSK více než 85 procent sama. Společnost dokonce navrhuje a sestavuje zařízení, které k výrobě těchto dílů potřebuje – může tudíž zaručit přesnost na mikrony. To vše je součástí téměř fanatického zaměření se na kontrolu kvality, které má svůj původ již v době založení firmy v Japonsku v roce 1930.

Dnes produkty NSK osvědčily svoji kvalitu ve více než 130 zemích světa – včetně USA, které bylo v roce 1984 se zřízením NSK America, nyní nazvaného NSK Dental LLC, svědkem první expanze společnosti za moře.

Filozofii výroby přístrojů z vlastnoručně vyrobených dílů a produktů společnost zachovává na všech trzích, na které vstoupí. Celková struktura řízení organizace přenáší kontrolu na regionální úroveň, čímž je zajištěno rychlé dodání produktu
a odpovědný servis prodaných výrobků. Stejně důležité je v rámci různých regionů i to, že je společnost neustále povzbuzována zpětnou vazbou od uživatelů jejích produktů. Cílem je schopnost rychle reagovat na místní potřeby.

Schopnost rychle reagovat na trendy místní poptávky se přímo odráží na naprosté kontrole NSK nad každým krokem výzkumu, vývoje a procesu výroby. Například z důvodu rostoucího zájmu o produkty, které kombinují mechaniku a elektroniku, vytvořilo NSK specializovanou skupinu inženýrů, kteří se zabývají speciálně touto problematikou.

Úsilí společnosti v rychlé reakci ve vývoji produktů také pomáhají vlastní testovací zařízení testující podle norem pro elektro-magnetickou kompatibilitu (EMC). Normy EMC jsou u zdravotnických zařízení přísnější než u běžných spotřebičů. Zajištění shody s normami EMC již v nejranější fázi výzkumu a vývoje pomáhá NSK zkrátit celkový proces vývoje produktů.

Vše je o ruce
Kontrola nad všemi aspekty procesu vývoje pomáhá NSK včas zajistit dodržování předpisů, zlepšit spolehlivost a vývoj urychlit. Pro NSK je ale ještě důležitější to, že tento postup vytváří přímý kanál spojující koncové uživatele a vývojáře produktu. Zejména u stomatologických nástrojů je středem zájmu přímo ruka koncového uživatele. Hlavním sloganem společnosti je „Násadce a lidská ruka – mocní partneři®“. Hlavní filozofií je to, že zdravotnický přístroj musí pracovat především v ruce stomatologického odborníka, jinak je veškeré úsilí vynaložené na kontrolu jeho kvality při výrobě zbytečné.

NSK formuluje také další slogan, týkající se tentokrát úhlu pohledu uživatelů jejích produktů: „Očekávejte dokonalost“. Slogan má odrážet odhodlání společnosti „získávat závěry z konzultací se stomatologickými odborníky“, které jsou při vývoji produktů stěžejní.

NSK používá za účelem kontroly kvality technik zpracování velmi jemných dílů přesné normy měření. Měření funkčnosti celého přístroje a operačního systému ale znamená mnohem více než jen čísla. Právě zde se stává zásadním bodem filozofie designu orientovaného na uživatele. Konečným cílem je ergonomický design, který se stane prodlouženou rukou stomatologického odborníka, přenášející zamýšlené jemné pohyby ruky k cíli rychle a přesně.

Teprve až po vyjádření potřeby nebo koncepce koncovým uživatelem začíná proces vytváření a výroby nástroje (a jeho jednotlivých dílů). V této fázi obvykle každý díl prochází před dokončením šesti až osmi procesy. Každý pracovník podílející se na jakémkoli dílu nese odpovědnost za kvalitu ve všech procesech. Pokud se zjistí nějaká závada, musí být díl v minimální toleranci nebo je z procesu odstraněn. Cíl společnosti zaručovat 100% kvalitu je při zpracování chráněn použitím nejmodernějších strojů.

Výrobní pracovníci NSK neustále zlepšují své dovednosti a zkušenější pracovníci poskytují svým kolegům komplexní školení.

Zaměření na kvalitu se týká i životního prostředí
Při pohledu na poslání NSK z širší perspektivy ukazuje NSK také pevné závazky ohledně minimalizace dopadu výroby, distribuce, prodeje a podpůrných systémů na životní prostředí. Společnost získala od jedné z nejpřísnějších certifikačních autorit, TÜV CERT v Německu, certifikaci systému environmentálního managementu dle ISO 14001. Získání certifikace ISO 14001 vyžadovalo návrh komplexního systému environmentálního managementu a environmentální plán zahrnující vizi společnosti do budoucna.

Mezi další certifikace, které NSK získalo, patří: EN 46001 (přísnější záruka kvality zdravotnických zařízení platná v Evropě), ISO 13485 (systém řízení jakosti), MDD (93/42/EEC) (evropská akreditace), ISO 9001 (mezinárodní norma týkající se záruky kvality).

Kontrola nad vývojem produktů se opět dostává do hry při úpravách procesů, které mají ušetřit energii a na všech úrovních výzkumu, vývoje, výroby, prodeje, distribuce a podpory minimalizovat produkci odpadů.

Společnost nepoužívá chemikálie zatěžující životní prostředí, jako např. freony. Má vlastní systém recyklace, který dosahuje u řezného oleje používaného především k obrábění kovů až 97 % míry recyklace. I zde platí, že kontrola celého výrobního procesu umožňuje společnosti již v počátečních fázích navrhování a vývoje zaměřit se na ekologicky šetrné materiály s důrazem na jejich odolnost a energetickou účinnost.

Tradice inovací
Celková kontrola kvality, zaměření na koncového uživatele a zkušenosti získaly společnosti NSK celosvětovou pověst inovativních pokroků v produktech pro stomatologii.

V poslední době patří mezi novinky multifunkční ultrazvukový přístroj a ordinační pískovač, chirurgický ultrazvukový systém, celotitanové opláštění kolének a turbín, systém integrace ložisek přímo na hřídeli umožňující tichý provoz bez vibrací, a turbína s extrémně malou hlaičkou S-Max pico (v současné době nejmenší na světě) pro lepší přístup a pohodlí pacienta.

Toto vše přispívá k vytvoření silné reputace spolehlivosti, vnímavosti a cenného přispívání k pokroku v péči o pacienty ve všech oborech stomatologie, včetně implantologie, laboratorních technik, všeobecné stomatologie a endodoncie.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International