Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Kouzelné „ALL ON FOUR“

By Dr. Stanko Miletic a kol.
June 17, 2019

Článek je příběhem o procesu výroby estetické celkové náhrady nesené implantáty, konkrétně o můstcích kotvených šroubkem s PEEK konstrukcí v kombinaci s celokeramickými korunkami doplněnými kompozitní bází v barvě dásně.

Stomatochirurg Stanko Miletic se stará o efektivní implantologické ošetření coby základ pro protetické ošetření provedené zubním lékařem Ivanem Mileticem. Ivan Miletic musí zaznamenat individuální informace o pacientovi pro technika Pavla Metelku, který digitálně zhotoví definitivní náhradu.

V posledních 8 až 10 letech jsme už nějakou tu rekonstrukci celého oblouku nebo celých úst udělali. Jen v posledních 3 až 5 letech jsme udělali více než 400 podobných případů, většinu z nich technikou „All-on-4“ s protokolem okamžitého zatížení implantátů. Jako materiál jsme většinou použili Ceramill PEEK White od společnosti Juvora na konstrukci a zkombinovali jej se samostatnými zirkonovými korunkami vyrobenými z Ceramill Zolid FX Multilayer. Jednotlivé korunky cementujeme na PEEK konstrukci. U korunek vyrobených pro frontální úsek citlivě používáme techniku cut-back, abychom dosáhli potřebné estetiky. Gingivu vrstvíme z růžového kompozitu. V některých případech používáme SLM konstrukci fazetovanou kompozitem.

V krátkosti vám ukážeme protetický případ, na němž uvidíte význam týmové komunikace mezi chirurgem, protetikem a zubním technikem. Pouze dobrá týmová komunikace vede k funkčnímu a estetickému výsledku. Případ spočívá v rehabilitaci celé horní i dolní čelisti technikou „All-on-4“ s okamžitým zatížením implantátů. Popíšeme každou fázi procesu od chirurgie po protetiku a práci v laboratoři.

Počáteční situace

Do naší ordinace se dostavil pacient s celkovou náhradou v horní čelisti, která byla stará více než 30 let. V dolní čelisti měl zbytkový chrup a pilíře můstků zasažené periodontálním onemocněním a byl zde patrný masivní úbytek kosti. Pacient se chtěl znovu s jistotou smát a požadoval fixní, funkční a estetický výsledek ošetření. Po vyhodnocení získaných vstupních dat vyšetření jsme se rozhodli rekonstruovat obě čelisti pomocí chirurgického protokolu „All-on-4“ s okamžitým zatížením zavedených implantátů.

Ošetření každého případu „All-on-4“ začíná pořízením fotografií pacienta (obr. 3, 4) a naplánováním definitivní náhrady. V této fázi jsme velmi intenzivně diskutovali s pacientem, abychom zjistili, jaké problémy dříve měl a co očekává v budoucnu od nové náhrady. Následně jsme zhotovili otisky počáteční situace, zachytili ji pomocí obličejového oblouku a skusových registrátů a zaznamenali průběh okluze. Také jsme pořídili digitální panoramatické snímky a CBCT skeny, abychom naplánovali chirurgické a protetické kroky případu (obr. 5).

Zavedení implantátů

Na CT skenu pořízeném před chirurgickým zákrokem jsme zaznamenali, že má pacient v horní čelisti značně „tenkou“ kost. Naším prvním podnětem tedy bylo začít augmentací kosti horní čelisti a později pokračovat se zavedením implantátů. Při následné konzultaci s pacientem jsme zjistili, že není ochoten podstoupit chirurgickou augmentaci kosti. Přál si řešení s co nejmenším počtem chirurgických zákroků. Po dalším vyhodnocení situace v rámci dostupné kosti v horní čelisti jsme se rozhodli tento případ vyřešit pomocí přístupu „All-on-4“ a použití implantátového systému Nobel Speedy Groovey (4.0 a 3.3) (obr. 6, 7).

Klíčovými prvky chirurgické fáze jsou: volba vhodného implantátového systému a povrchu implantátů a jejich umístění s ohledem na primární stabilitu a rozložení na ně působících sil. Všechny tyto parametry jsou velice důležité pro okamžité zatížení implantátů, u nichž neproběhla oseointegrace.

Jsou určité kroky, které je nutno splnit, aby bylo dosaženo optimální situace pro zatížení implantátů okamžitě po zavedení, tedy ideální situace pro práci protetika a zubního technika. Začínáme diagnostikou, pokračujeme plánováním, remodelací kosti a měkkých tkání, zavedením implantátů, optimálním zašitím měkkých tkání a dospějeme k vytvoření estetického prostoru pro umístění náhrad. Pouze ti, kteří přemýšlí nad všemi těmito kroky, dospějí k rychlému a snadnému chirurgickému zákroku se skvělými výsledky a dobré dlouhodobé stabilitě zubních implantátů.

 

Zaujala vás ukázka článku?

Celý článek můžete prostudovat v příslušném vydání časopisu Digital CZ/SK 1/2019
stáhněte jej ve formátu PDF

Comments are closed here.

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International