Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Kolektivní terapeutická inteligence: Sdílení informací, které pomáhají lékařům v odborném růstu

By Dr. Sean K. Carlson, USA
September 15, 2020

Technologie se rychle vyvíjejí. Téměř každý ortodontista má mobilní zařízení, na kterém každý den sdílí svůj život s ostatními. Ať už se jedná o fotografie z dovolené nebo průlomový nápad, tato forma sdílení informací s námi jistě zůstane i v budoucnu.

Je stále více zřejmé, že ortodontisté budou brzy používat svá mobilní zařízení pro spojení s uzavřenou stomatologickou komunitou, kde budou sdílet informace o terapeutických výzvách a jejich řešeních, aby pomohli sobě a svým kolegům odborně růst. Tento digitální svět sdílení lze zahrnout do oblasti kolektivní terapeutické inteligence (Collaborative Treatment Intelligence, CTI), která sestává z pečlivě organizovaných dat kombinovaných s umělou inteligencí (AI) a názorem expertů. Je to katalyzátor pro obrovský rozvoj. Zubaři budoucnosti se už nebudou muset vzdělávat izolovaně, ani pacienti nebudou čekat desetiletí, než do jejich regionu doputují vhodná terapeutická řešení. Z rychlého sdílení dobrých nápadů budou mít prospěch všichni (obr. 1).

Spolupráce se vyplácí

Zubní lékaři jsou povahou altruisté. Díky tomuto přirozenému sklonu každý ortodontista doufá, že se bude podílet na zlepšování specializace ortodoncie. CTI jim právě tohle umožní. CTI bude z velké části stavět na důvěryhodné online komunitě, která zajistí množství klinicky relevantních informací. Bude mít podobu digitálního rozhraní, ve kterém se údaje o léčbě a klinické důkazy stanou středobodem dění v oboru. Změní to způsob, jakým diagnostikujeme a ošetřujeme naše pacienty. Změní to způsob, jakým provádíme náš klinický výzkum. A změní to způsob, jakým vzděláváme naše stážisty.

Naše ortodontická praxe je pro nás to nejdůležitější. Studiem našich výsledků – úspěchů i neúspěchů – rosteme mnohem rychleji jako specialisté. Učíme se dělat lepší rozhodnutí. Dozvídáme se více o tom, čeho mohou naše aparáty dosáhnout. Když tyto zkušenosti navzájem sdílíme, všichni se můžeme zlepšovat a zrychlovat. Z toho profitují miliony pacientů. V tom je síla CTI – podnítí k inovacím. Jejím využitím ortodontisté využijí svou kolektivní sílu k revoluci v ověření ortodontických postupů, obchodu, vzdělávání a sjednocení názorů.

Proč je CTI důležitá: velká čtyřka

1. Validace

Validace léčebných protokolů je velmi důležitá, respektive nezbytná. Proto provádíme klinický výzkum. Všichni hledáme nejlepší řešení (terapeutické postupy) pro léčbu obtíží našich pacientů (malokluzí). Co funguje nejlépe? Co je určující? Jak poznáme, že jsme narazili na to správné? Dobře organizované záznamy o léčbě poskytují lékařům zpětnou vazbu, kterou potřebují. Díky 3D datům je v současnosti možno spolehlivě kvantifikovat pohyb zubů ve vztahu ke stabilním anatomickým strukturám, proto mohou lékaři konečně objektivizovat své výsledky léčby pomocí skutečně exaktních dat. Použitím počítačově zhotovené superimpozice můžeme potvrdit terapeutický efekt ve 3D dynamickém náhledu (video 1). Toto nové pochopení účinků léčby bude v rozvoji naší specializace zásadní. Technologický pokrok v posledních několika desetiletích vynesl do popředí naší specializace počítačem asistovanou ortodoncii. Digitální ortodoncie je dnes běžnou součástí téměř každé ortodontické praxe. Počítačem asistovaná léčba s využitím 3D dat získaných z intraorálních skenerů a CBCT zobrazení se stala pro mnoho ortodontistů metodou první volby. V ordinacích mnohých lékařů tyto inovace vedly ke zefektivnění poskytování vysoce odborné péče.

Příchod léčby asistované počítačem však také vedl k nedorozuměním – jmenovitě k předpokladu, že smysluplné vztahy mezi lékařem a pacientem by mohly být zredukovány na minimum (nebo dokonce vyloučeny), protože počítače mají nad léčbou kontrolu. Věřím, že opak je pravdou: nikdy předtím nebyla dobře vyškolená mysl ortodontisty důležitější. Počítače bezpochyby zvyšují naši klinickou efektivitu, ale tato nově nalezená efektivita bude bezcenná bez řádného klinického úsudku ošetřujícího lékaře.

Lékaři jsou to, na čem v dentální zdravotní péči záleží nejvíce. A je to tím zjevnější, čím více používáme různými způsoby získaná data. Množství údajů získaných po celém světě mohou všichni využít ke zlepšení péče o své pacienty. Cílem CTI je zkombinovat data a zásadní terapeutická rozhodnutí ortodontistů, abychom nakonec všichni lépe porozuměli tomu, co děláme. Domnívám se, že rozdíly mezi různými typy ortodontického ošetření jsou měřitelné. Objektivizace rozdílů mezi terapeutickými postupy v současnosti nabývá na důležitosti, protože aparáty pro vyrovnávání zubů dodávané přímo pacientovi se stávají čím dál běžnější.

2. Vzdělávání

Ortodontické vzdělávání pokulhává. Kvalitní vzdělání existuje, ale přístup k němu je obtížnější, protože stále méně ortodontistů si vybírá kariéru na akademické půdě. To znamená, že mnoho z nejlepších světových ortodontických učitelů se nyní nachází v soukromých praxích, nikoli na univerzitách. Přesto chce mnoho praktických ortodontistů stále vyučovat; chtějí něco své profesi vrátit, ale není to pro ně snadné. CTI jim nabízí řešení.

Digitální technologie a vylepšené nástroje pro získávání dat nyní umožňují, aby se každý ortodontista stal učitelem. Digitální propojení dovolí každému přispívat k ortodontickému vzdělávání. Proč nemohou špičkoví klinici přispívat současně do všech ortodontických rezidenčních programů na světě? Pokud můžeme okamžitě sdílet vzdělávací obsah s miliony připojených zařízení po celém světě, pak určitě můžeme vytvořit digitální učebnu, ve které výuka probíhá v celosvětovém měřítku. CTI řeší tuto výzvu inteligentním uspořádáním hodnotného digitálního obsahu a může zlepšit ortodontické vzdělávání pro příští generaci ortodontistů tím, že poskytuje každému z nich neustále aktualizovanou digitální globální třídu.

Pro zkušené kliniky by nové informace měly být vždy na dosah ruky, ale s prosperujícími praxemi a rušným rodinným životem může být účast na kurzech dalšího vzdělávání obtížnou výzvou. Kliničtí lékaři by proto měli mít možnost dozvědět se více o nejnovějších technologiích a aparátech z pohodlí svého mobilního telefonu. Uživatelé však potřebují důvěryhodný obsah. Potřebují obsah, který je v souladu se zákony na ochranu soukromí (v USA zákon o zdravotním pojištění, přenositelnosti a odpovědnosti HIPAA), a potřebují obsah, ve kterém jsou teorie a prohlášení podloženy relevantními důkazy. Zkušení kliničtí lékaři požadují důkaz ve formě validních případů.

 

Zaujala vás ukázka článku?

Celý článek můžete prostudovat v příslušném vydání časopisu Ortho CZ/SK 1/2020
stáhněte jej ve formátu PDF

 

Dr. Sean K. Carlson je docentem v ortodoncii na University of the Pacific’s Arthur A. Dugoni School of Dentistry v San Franciscu a provozuje soukromou ortodontickou praxi v Mill Valley, obojí v Kalifornii v USA. Je generálním ředitelem OrthoScience, jehož platforma, Polaris, se snaží stanovit standardy pro CTI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International