Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Kdo potřebuje Digital Smile Design (DSD)?

By Dr. n. med. Bartosz Cerkaski
June 06, 2019

Využitím analýzy Digital Smile Design při léčbě ve shodě s biologickými, funkčními a strukturálními principy minimalizujeme riziko neúspěchu a získáváme nejlepší podmínky k dosažení předvídatelných výsledků v harmonii s obličejem pacienta.

Digital Smile Design (DSD), vytvořený v roce 2007 brazilským zubním lékařem a technikem Christianem Coachmanem, je všestranným nástrojem, který slouží k plánování stomatologické léčby, k zobrazení diagnostické vize jejích efektů, ke zlepšení komunikace a zvýšení prediktability jednotlivých fází léčby.

Slabou stránkou zubních lékařů vždy bylo nedokonalé porozumění potřebám pacienta, jeho očekáváním a představám, obzvláště očekáváním estetickým. Fáze navrhování založená na konceptu DSD je klíčovým krokem v analýze estetického potenciálu stomatologické léčby a plně těží z přirozených proporcí obličeje pacienta.

Digital Smile Design – pro koho?

Proces projektování DSD je vhodnou součástí velkých a komplexních, ale i menších estetických rekonstrukcí chrupu. Léčebné plány jsou založeny na analýze referenčních linií a proporcí obličeje a zubů tvořících tzv. linie úsměvu. Díky tomu zhotovené dočasné mock-upy, fotografie a videofilmy pomáhají lékařům porozumět vztahům dutiny ústní, zubů, dásní, rtů a celého úsměvu s individuálními vlastnostmi obličeje během mimiky a vyjadřování emocí.

Digitální projekcí úsměvu můžeme zobrazovat každý aspekt týkající se estetiky. Ve výsledku proces DSD pomáhá zároveň jak pacientům, tak i zubním lékařům. Pacienti jsou nadšeni z možnosti vizualizace očekávaných efektů a lépe získávají důvěru k navrhovaným řešením. Je to skvělý prostředek ke komunikaci – pacienti mnohem raději akceptují plán léčby, když si mohou prohlédnout výsledek. Pro odborníka je vyhodnocení definitivních výsledků díky DSD také přínosné, protože už v etapě diagnostiky a plánování ukazuje například jakou zvolit pozici implantátu nebo potřebný rozsah posunu zubů při použití ortodontických dlah, aby zajistil co nejméně invazivní techniky a zároveň splnil estetická očekávání pacienta.

Stomatologie se ubírá směrem minimálně invazivních technik a precizní léčbě ortodontickými dlahami, která umožňuje kontrolovanými posuny zlepšit podmínky v ústech pacienta a obecně přípravu k rekonstrukci atraktivního úsměvu.

Protokol Digital Smile Design – jaký je proces?

Každý případ musí být vyhodnocen individuálně. Proces začíná dokumentací, která umožní zhotovení digitální kopie výchozí situace. Nahrávány jsou krátké technické videosekvence hodnotící mimiku, fonetiku a obecně estetiku obličeje, ze kterých vybíráme odpovídající záběry sloužící ke zhotovení 2D DSD projektu v programu Keynote (Mac) – ke stažení zdarma. Další fází je vyhotovení reálného prostorového modelu nového úsměvu. Tým lékař–technik může provést tuto fázi analogovou či digitální technikou.

Při klasické technice zubní lékař odebere tradiční otisky a zubní technik precizně přenese poměry projektu DSD na sádrový model pomocí modelovacího vosku a vytvoří tak vestibulární diagnostický wax-up.

Při digitální technice jsou zhotoveny digitální skeny chrupu pomocí intraorálního skeneru. Následně jsou data importována do programu, ve kterém jsou uloženy digitální knihovny zubů k navržení projektu v souladu s 2D DSD návrhem. Ve výsledku na obrazovce monitoru vzniká digitální wax-up, který se vytiskne s použitím techniky 3D tisku.

Zaujala vás ukázka článku?

Celý článek můžete prostudovat v příslušném vydání časopisu Digital CZ/SK 1/2019
stáhněte jej ve formátu PDF

Autor:

Dr. n. med. Bartosz Cerkaski odborník na záchovnou stomatologii a endodoncii. Certifikovaný Instruktor DSD. Zakladatel Akademie DSD. E-mail: info@akademiadsd.pl, www.akademiadsd.pl

Comments are closed here.

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International