Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Jídlem k lepšímu orálnímu zdraví

By Mhari Coxon
June 09, 2012

Je to tady letos znovu: Po zhruba šesti týdnech přejídání, nadměrného pití a všeobecného veselí mi mé tělo jasně řeklo dost. A tak je od 1. ledna 2010 opět v kurzu zdravá výživa a zákaz alkoholu – a cítím se lépe. Lépe spím, moje pleť vypadá zdravěji, oči jsou jasnější (hrozí, že budou vypadat jako oči psa) a cítím se nabitá energií. Stačí-li mi k dosažení tohoto několik týdnů zdravé životosprávy (a já se skutečně cítím zdravě), představte si, co by mohla cílená zdravá strava udělat s pacienty bojujícími s chronickými onemocněními, jako je onemocnění parodontu.  

Chronická onemocnění a dobré stravovací návyky
Nezapomínejme, že onemocnění parodontu je chronické onemocnění a to v podstatě neléčitelné, pouze stabilizovatelné. O stravovacích návycích často uvažujeme ve spojitosti se zubním kazem a varujeme před vysokým příjmem cukrů a přiměřeně jej snižujeme. Ale budeme-li na těchto faktech stavět dále, bude mít analýza stravovacích návyků ve smyslu „můžete se projíst ke zdraví a síle“ ve spojení s tradičnějšími formami ošetření větší hloubku.

Přínosy
Hustota kosti je pro nás důležitá z hlediska stomatologie, údržby zdravého parodontu a nelze-li situaci řešit jinak, z hlediska podpory implantátu pro náhradu. Výzkum ukazuje, že ti, kteří mají ve stravě dostatek mléčných výrobků, čerstvého ovoce a zeleniny, zejména zelené listové zeleniny obsahující bor a vitamín D ve formě denního světla nebo doplňků, mají lepší hustotu kostí.[1]

Existují také důkazy, které napovídají tomu, že na hustotu kosti by mohl mít nepříznivý dopad nadměrný příjem vitamínu A. Je tedy jednoznačné, že vše je otázkou rovnováhy.

Kvalitu parodontálních a gingiválních tkání lze zlepšit zvýšeným příjmem vitamínu C ve stravě, neboť bylo prokázáno, že napomáhá růstu kolagenu.[2] To by bylo přínosné v počáteční fázi hojení a během prvního roku, kdy tkáně opravují poškození.

Dozvědět se více
Ačkoli stravovací návyky a výživa byly součástí našeho vzdělání, jedná se o případ „co nepoužíváme, to zapomeneme“. Je to také dobrých pár let, kdy jsem já studovala, proto vím, že je důležité své informace aktualizovat na základě výzkumů, stejně jako to děláme v jiných oblastech naší léčby. Existují skvělé webové stránky zřízené Juliette Reeves, nutriční specialistkou a dentální hygienistkou, kde se můžete podívat na aktuální zprávy týkající se stravovacích návyků a výživy ve vztahu ke zdraví zubů – www.perio-nutrition.com. Na stránkách naleznete také informační letáky pro pacienty a stomatologické odborníky i informace o tom, které potraviny jsou dobrým zdrojem různých živin a vitamínů. Stránky s informacemi určenými pacientům jsou www.yourdentistryguide.com/diet-and-dentistry, na nichž mohou nalézt dobře zpracovaný přehled stravovacích návyků ve vztahu ke zdraví zubů.

A vždy samozřejmě můžete hledat informace na webových stránkách British Dental Health Foundation www.dentalhealth.org.uk, odkud je možné vytisknout velké množství informačních letáků pro pacienty. Jsou to také stránky, na které pacienty často odkazuji nebo jim z nich tisknu informace, které jim pomohou podrobněji pochopit téma diskutované při posledním sezení.

Analýza stravovacích návyků
Pro lékaře i pacienta může být velmi užitečné použití dotazníku analyzujícího stravovací návyky. Používáme třídenní program, kde pacienti zaznamenávají vše, co sní a vypijí po tři po sobě jdoucí dny, z nichž jeden den je víkendový. Zahrnutí víkendového dne je důležité, protože stravování během pracovního nebo školního týdne může být pravidelné, ale diametrálně odlišné od stravování ve volném čase.

Je důležité pacienta požádat, aby byl v záznamu stravování zcela upřímný a ujistit jej, že jej nehodláte soudit, ale pouze mu chcete pomoci. Poté si s pacientem sedneme a vysvětlíme mu pozitiva dobrých potravin, které jí a navrhneme mu alternativy, které by mohly nahradit potraviny nezdravé. Čas věnujeme také vysvětlení toho, že zlepšení stravovacích návyků v průběhu léčby může výrazně snížit potřebu dalších sezení z důvodu ošetření parodontu, což je vždy dobrou motivací.

Shrnutí všech částí
Prosím, nechápejte to špatně. Neříkám, že dobré stravovací návyky jsou vše, co je třeba k léčbě onemocnění parodontu. K té je potřeba kombinace dobré každodenní péče o dutinu ústní, dobrých stravovacích návyků a odstranění nejrizikovějších faktorů, např. kouření. To co říkám je, že musíme mít na paměti, že máme léčit pacienta jako celek a nespoléhat pouze na samotnou péči o dutinu ústní.

Někdy se může zdát zvládnutí nemoci nemožné, takže diskuze o stravovacích návycích coby podpůrném prostředku namísto další lekce čištění mezizubních prostor může pacientovi poskytnout úlevu od monotónních sezení.

Použitá literatura:
1. Bone and nutrition in elderly women: protein, energy, and calcium as main determinants of bone mineral density JZ Ilich1*, RA Brownbill1 a L Tamborini1 1University of Connecticut, SchoolofAlliedHealth, Storrs, Connecticut, USA
2. Epidermal growth factor inhibic transcription of type I collagen genes and production of type I collagen in cultured human skin fibroblasts in the presence and absence of L-ascorbic acid 2-phosphate, a long-acting vitamin C derivative. S Kurata a R Hata.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International