Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Jaká je vaše nejoblíbenější barva? Rychlý průvodce eloxováním povrchu.

By Nobel Biocare, Švýcarsko
June 04, 2020

Povrchové vlastnosti jsou klíčové, pokud jde o reakci na implantát a abutment, který umístíte do těla vašeho pacienta.1, 2 Mohou nakonec rozhodnout o tom, zda bude vaše mise s ohledem na tkáňovou integraci úspěšná nebo selže, a to jak z hlediska raného hojení, tak dlouhodobé stability.3 To je důvod, proč je tak důležitá povrchová úprava zvolená vaším výrobcem implantátu nebo abutmentu: jejich technika výroby určuje klíčové povrchové vlastnosti. Navzdory významu povrchových úprav může být rozdíl pouhým okem téměř neviditelný – obvykle mají povrchy implantátů odstín šedé barvy, vhledem k procesu ošetření jejich povrchu. Nedávno vyvinuté eloxované povrchy Xeal a TiUltra však poznáte podle výrazné zlaté barvy. Toto zbarvení nebylo vytvořeno jen kvůli vzhledu – ten je vedlejším produktem našich technologických pokroků s cílem vytvořit různé vlastnosti povrchu implantátu pro různou tkáňovou integraci – od měkkých tkání po kortikální kost a spongiózní kost. Eloxování může dodat titanu celé spektrum barev, záleží na vlastnostech povrchu, který vytváří.

Co je eloxování?

Eloxování (anodizace) je elektrochemický proces používaný k úpravě titanového (nebo i jiného kovového) povrchu. Ačkoli titan poskytuje vysokou pevnost a přilnavost buněk, je to oxidová vrstva vznikající na jeho povrchu při vystavení působení vzduchu, která umožňuje připojení tkání.4 Zatímco subtraktivní povrchová technologie (jako je pískování a/nebo leptání kyselinou) materiál odstraňuje za účelem vytvoření hrubého povrchu, eloxování dělá opak – zvětšuje tloušťku (a tím také barvu) oxidové vrstvy. Základní proces je následující: Umístíme implantát do elektrolytické tekutiny a tekutinu vystavíme elektrickému napětí, což z implantátu udělá anodu. V souvislosti s tím, jak je napětí postupně intenzivnější a působí déle, oxidová vrstva se rozšiřuje na tloušťku až 10000 nm.5 Měnící se tloušťka oxidové vrstvy mění také interferenci světla a povrch tedy v závislosti na tloušťce oxidové vrstvy vykazuje různé barevné spektrum. Je-li dosaženo kritického napětí, objeví se jiskry (eloxování jiskrami), oxid se začne rozkládat a vytváří ještě větší povrchovou drsnost v podobě útvarů ve tvaru sopouchů.6 Barva se poté vrátí na šedou, ale s matným povrchem.

Proč zlatý odstín?

Naše povrchová úprava abutmentů Xeal a objímky implantátů TiUltra nebyla uzpůsobena jen kvůli vzhledu. Barva na abutmentu a objímce implantátu nicméně může mít své výhody: Studie prokázaly, že změnou barvy abutmentu ze šedé na žlutou nebo růžovou lze dosáhnout lepšího vzhledu měkkých tkání.7–10 Zlatý odstín je ale v podstatě důsledkem doby působení a napětí potřebného pro vytvoření povrchového reliéfu a chemického složení povrchu, které je navrženo speciálně kvůli optimalizaci připojení tkání k objímce implantátu a abutmentu.

V případě abutmentu studie prokázaly, že:

  • Oxidovaný nanostrukturovaný povrch více stimuluje přilnutí gingiválních fibroblastů než čistě obráběný povrch11, 12
  • Oxidovaný povrch umožňuje lepší připojení epitelových buněk než čistě obráběný povrch13, 14
  • Menší drsnost povrchu snižuje ukládání plaku15–17

V případě objímky implantátu je důležité minimalizovat úbytek okrajové kosti.18 Čistě obráběné povrchy s jen malou drsností vykazují úbytek kosti po více než deseti letech funkce19 – minimální až střední drsnost může ve srovnání s hladkými povrchy úbytek okrajové kosti zredukovat.20, 21 Na základě důkazů dokládajících výhody hladkého, eloxovaného, nanostrukturovaného abutmentu a minimálně drsné, eloxované, nanostrukturované objímky implantátu byla námi používaná metoda eloxování vyladěna ještě více. Výsledek? Spolu s požadovaným povrchovým reliéfem a chemickým složením povrchu jsme dosáhli zlatého odstínu povrchu.

Jemně doladěné eloxování – to je více než drsnost

Společnost Nobel Biocare má dvě desetiletí zkušeností s technologií eloxování. Po původním přechodu od obráběných k eloxovaným implantátům byl dopad na počty raných selhání zavedených implantátů skutečně pozoruhodný: v horní čelisti z 11,4 % na pouhých 2,1 %*.22 Pokud jde o dlouhodobou úspěšnost, vykazoval eloxovaný povrch také podstatně vyšší míru úspěšnosti po dobu deseti a více let než povrchy jiných značek.19 Náš další vývoj dnes nestojí jen na drsnosti, ale také na chemickém složení, ultrahydrofilitě a ochraně povrchu.

Seznam použité literatury na vyžádání u vydavatele.

*Průměrná míra selhání obráběných implantátů 1986–2002 ve srovnání s eloxovanými implantáty TiUnite 2003–2011.

 

Zaujal vás tento článek?

Další zajímavé články naleznete v časopisu Digital CZ/SK 1/2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International