Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Jak dosáhnout lepší každodenní péče o mezizubní prostory

May 10, 2011

Pohled Clare Southard na použití mezizubních kartáčků v každodenní péči pacientů o dutinu ústní  Všichni víme, co je pro nás dobré – zdravě jíst, více cvičit, ale zdá se, že se vždy najde důvod, proč nejsme schopni tyto změny do svého života zavést.    

Stejné je to i u našich pacientů, když přijde na dodržování správných návyků spojených s péčí o dutinu ústní. Ačkoli mnoho z nich chápe důležitost odstraňování plaku, který se neviditelně hromadí mezi zuby a pod dásňovou linií, když přijde na péči o mezizubní prostory, je zde k vytvoření pravidelných návyků stále nedostatek motivace.

Podle průzkumů provedených v roce 1998 trpí více než polovina dospělé populace parodontitidou. Jak většina zubních lékařů ví, byla účelem současného posudku profesora Steele potřeba zlepšit orální zdraví coby preventivní metodu vážnějších potíží, se kterými se setkáváme ve svých ordinacích po celé zemi každý den. Výzvou pro stomatology je to, jak docílit a udržet u pacientů lepší míru dodržování každodenní péče o dutinu ústní. Přestože 22 % dospělých tvrdí, že pravidelně používá dentální nit, existuje dobrý důvod, proč o tomto tvrzení pochybovat, protože co by mohlo být důvodem jejich nízkého prodeje?

Čištění dentální nití není v žádném případě nedávným vynálezem. Nápad protahování hedvábné nitě mezi zuby za účelem uvolnění nahromaděného materiálu byl jako účinný způsob prevence zubního kazu obhajován od roku 1800, ale existují i důkazy o využívání této metody sahající až do pravěku. Od roku 1970 se čištění dentální nití stalo nedílnou součástí péče o dutinu ústní, a přesto se dosud ujalo pouze u relativně malé části populace.

Čištění mezizubních prostor kartáčkem vs. dentální nití
Jedním z důvodů může být to, že mnoho zubních lékařů považuje za obtížné naučit účinný způsob použití dentální nitě a pacientům se často zdá zvládnutí této techniky příliš složité.

U pacientů s nedostatečnou manuální zručností, omezeným otevíráním úst nebo se silným dávivým reflexem je třeba hledat jiné alternativy než je čištění dentální nití (např. čištění mezizubním kartáčkem). Pro mnoho pacientů je jistě výhodou, že odstranění plaku vyžaduje použití pouze jedné ruky a nezávisí na jejich manuální zručnosti, zejména jsou-li rukojeti z důvodu lepší ovladatelnosti navrženy ergonomicky.Existují důkazy podporující názor, že čištění mezizubním kartáčkem je pro pacienty lepší možností. Tříměsíční studie odhalila, že nejenže jsou lidé v používání mezizubních kartáčků zdatní rychleji než v případě dentálních nití, ale došlo také k větší redukci plaku a zánětů dásní.

Bylo zjištěno, že čištění dentální nití nemusí být vždy tím nejúčinnějším prostředkem k odstraňování aproximálního biofilmu, a že se stává méně účinným v mezizubních prostorách, u nichž došlo k mírné recesi nebo úplné ztrátě interdentální papily.

Mezizubní kartáčky naproti tomu nabízejí flexibilitu, co se týče tloušťky a délky vláken, což znamená, že nezávisle na mezeře existuje kartáček, který do oblasti pronikne nejlépe a celý proces je tak účinnější.

Jak bylo dokázáno, díky tomu že jsou vlákna měkká, je menší riziko poškození jemných membrán dásní způsobujících bolest a krvácení, které pacienta k vytrvalé každodenní péči o dutinu ústní často demotivují.

Udržení motivace
V čele vzdělávání stran správné péče o dutinu ústní stojí stomatologičtí odborníci, zejména dentální hygienistky. V souvislosti se změnou zaměření stomatologické sekce NHS a doporučenou restrukturalizací platebního systému, které by měly odrážet úsilí praktiků v oblasti zlepšení orálního zdraví, by se měli stomatologičtí odborníci soustředit na motivaci pacientů k přijetí a poté k udržení každodenní péče o dutinu ústní. Otázkou je jak.

Vysvětlete rizika: již dlouhou dobu existuje neoficiální podezření na souvislost mezi onemocněním dásní a onemocněním srdce, ale tuto skutečnost potvrdil až nedávný výzkum. Nyní je známo, že lidé s onemocněním parodontu trpí téměř dvakrát častěji ischemickou chorobou srdeční, než lidé bez onemocnění parodontu.

Těhotné pacientky by si měly být vědomy toho, že existuje vztah mezi periodontálními infekcemi a nízkou porodností.

Užitečným nástrojem je vytyčení cílů. Pacienti si budou často stěžovat na nedostatek času, coby důvodu proč neudržují každodenní péči o dutinu ústní zahrnující čištění dentální nití. Jednou z možností je se s pacientem dohodnout na písemném plánu péče o dutinu ústní.

Jednou z výhod mezizubních kartáčků je jejich snadné použití. Ergonomická rukojeť umožňuje dosáhnout i do nejkomplikovanějších mezizubních prostor snadno a pomocí pouze jedné ruky, navíc je pro pacienta možné mezery mezi zuby vyčistit v přijatelném čase, při sledování televize nebo na cestách. Malé ruční kartáčky je možné nosit v tašce nebo v kabelce a použít kdykoli a kdekoli.
V případě vytvoření písemného plánu je mnohem pravděpodobnější, že pacient bude každodenní péči o dutinu ústní dodržovat, zvláště bude-li jeho pokrok sledován někým dalším (např. dentální hygienistkou).

S více než 30 lety zkušeností v oblasti navrhování mezizubních kartáčků, vytvořil Curaprox nejodolnější
a nejúčinnější kartáčky na současném trhu. Ergonomické úchyty poskytují vynikající ovladatelnost a kontrolu a pacienti brzy zaznamenají zlepšení orálního zdraví.

Použitá literatura:
1. Christou V. et al., Comparison of different approaches of interdental oral hygiene: Interdental brushes versus dentalfloss. Journal of Periodontology, 1998. Chicago – June 18, 1997 – The American Academy of Periodontology
2. Asikainen, S. et al, Can one acquire periodontal bacteria and periodontitis from a family member? J. AmDentAssoc. 1997  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International