Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Inovativní technologie ve zhotovování náhrad na implantáty – budoucnost je tady již dnes

By W. Konig DDS, FAGD, LVIF
June 08, 2012

Implantologie se v průběhu let neustále vyvíjí a je jednou z nejrychleji rostoucích oblastí naší profese. Cíl implantologie se posunul od „pouhého“ zavedení implantátu do kosti ke správnému umístění kostních štěpů a k vytvoření náhrad s dlouhodobě vynikající estetikou i funkcí. Jinými slovy, minuly dny, kdy jsme se pouze pokoušeli zavést implantát a poté zhotovit estetickou a funkční náhradu.  

Tento článek předkládá klinický případ, u něhož byl extrahován střední řezák a místo něj byl ihned umístěn implantát, na který byla současně zhotovena provizorní korunka. Pacient měl vysoký průběh linie úsměvu, který odhaloval celý zub, což bylo pro zhotovení náhrady velkou výzvou.

Klinický případ: K vyhodnocení stavu kosti v okolí zubu byl před extrakcí a zavedením implantátu použit iCAT scan. Na základě diagnostického modelu byla vytvořena forma pro budoucí provizorní náhradu.

Extrakce zubu musí být prováděna s maximální opatrností tak, aby byla zachována struktura okolních tkání a aproximální papila (obr. 1).

V tomto případě byl zaveden implantát Astra Implant, 4.0 x 13 mm. Po zavedení implantátu byl nasazen provizorní abutment, přičemž jeho gingivální okraj byl připraven mimo ústa pacienta. Provizorní korunka byla zhotovena z provizorního materiálu Luxatemp. Provizorní korunka byla vyřazena z okluze a byly mírně otevřeny aproximální kontakty. Aby nedošlo k podráždění okolní sliznice, byla korunka řádně vyleštěna (obr. 2). Tento snímek byl pořízen ihned po skončení chirurgického zákroku a nasazení provizorní korunky.

Po tříměsíční integraci byla korunka sejmuta a situace otisknuta na úrovni fixtury, aby bylo možné vyrobit individuální zirkonový abutment od firmy Atlantis. Poté byl do úst opět nasazen provizorní abutment spolu s provizorní korunkou.

Otisky byly odeslány našemu zubnímu technikovi, který odlil model i s laboratorním analogem implantátu a odeslal spolu s odpovídajícími pokyny do firmy Atlantis. U tohoto případu byl požadován zirkonový anatomický abutment s vestibulárním okrajem zasahujícím 1 mm subgingiválně a lingválním okrajem zasahujícím 0,75 mm subgingiválně.

Atlantis poté práci odeslala zpět do zubní laboratoře, kde technik zhotovil korunku. K případu byly doloženy fotografie, které usnadnily výběr barvy. Korunka byla zhotovena z materiálu Empress a celá práce byla odeslána zpět do mé ordinace.

Abutment Atlantis byl ozkoušen v ústech pacienta (obr. 3). Povšimněte si perfektního tvaru sliznice a šířky individuálního abutmentu (diskuze na téma individuálních abutmentů je níže).

Poté byla korunka vyzkoušena a individuálně dobarvena. Ve většině případů náhrad ve frontálním úseku se individuální dobarvování provádí zakreslením požadovaných odstínů keramiky na korunku v ústech pacienta a tyto jemné změny po vypálení mohou konečný výsledek výrazně zlepšit. Po dodatečném pálení se korunka nacementovala.

Obr. 4 zachycuje dokončenou náhradu v době cementování. Při pečlivém pozorování si můžete všimnout intaktní papily, správného anatomického tvaru abutmentu, zdravé a pevné gingivy a výborného odstínu, tvaru a lesku odpovídajících přirozeným zubům.

Diskuze – Typ implantátu: Používání nitrokostních implantátů ve frontálním úseku má nesporné výhody, zejména v případech implantace prováděné ihned po extrakci. Umožňují použití individuálních abutmentů, které výborně napodobují anatomii a tvar přirozeného zubu.

Abutmenty: Existuje mnoho různých společností, které umí vyrobit individuální abutmenty. Atlantis je výjimečná společnost, která s Vaší laboratoří výborně spolupracuje a jejich práce jsou rovněž výborné. Vyrábí anatomické abutmenty správného tvaru a šířky zubu v jeho gingiválním okraji. Jak již bylo zmíněno výše, určení podmínek pro umístění okraje zvyšuje zdraví a estetiku korunky. Použití individuálních abutmentů, jako je Atlantis, je většinou bezproblémové a cenově vychází podobně jako sériové abutmenty od většiny firem.

Měkké tkáně: Metoda okamžité extrakce/zavedení implantátu/nasazení provizorní náhrady umožňuje zachování měkkých tkání a tvaru papily. Použití provizorního abutmentu, který je „plastický“ a je na něj možné zhotovit dobře tvarovanou provizorní korunku, brání zborcení a narušení těchto struktur.

Estetika: Nástup individuálních zirkonových abutmentů umožnil použití celokeramických korunek. E.max a Empress jsou dva systémy, které umožňují řídit míru translucence, glazování a individuální úpravu tvaru.

Estetika a použití implantátů je stále na vzestupu, i proto, že je v současné době stále více pacientů o těchto možnostech informováno. Tato doba je, co se týče práce s implantáty a na ně zhotovovaných protetických náhrad, velice vzrušující. Pacienti oceňují, že si nemusí v mezidobí ústa zakrývat. Tyto techniky umožňují zubním lékařům lépe předvídat úspěšnost protetické náhrady.

 

Obrazovou dokumentaci k článku naleznete ve vydání DT č. 3/2011
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International