Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Horizontální augmentace

By Dr. Istvan Urban, Loma Linda University, USA
September 21, 2021

Článek pojednává o horizontální augmentaci alveolárního hřebene za použití vstřebatelné membrány Geistlich Bio-Gide a kombinace granulátu autogenní kosti s materiálem Geistlich Bio-Oss. Zahrnuje ukázku a vysvětlení augmentace „sausage technikou“: Membrána Geistlich Bio-Gide stabilizuje částice kostního štěpu a působí jako nepohyblivý „obal“.

Hlavní možností ošetření zajišťujícího optimální kostní oporu pro oseointegrované dentální implantáty se v poslední době stává augmentace využívající řízené regenerace kosti (GBR). Pro horizontální augmentaci představují specifický problém tzv. ostré hřebeny nebo také bezzubé čelisti Cawoodovy a Howellovy IV. třídy. Potřebná výška hřebene je u nich dostačující, ale šířka je nedostatečná, díky čemuž je zavedení implantátu bez předchozího zákroku často nemožné. V klinických studiích využívajících GBR při ošetření u ostrých hřebenů jsou používány nevstřebatelné i vstřebatelné membrány. Vstřebatelné membrány vykazují lepší kompatibilitu s měkkými tkáněmi než membrány nevstřebatelné. V nedávné prospektivní studii realizované u 22 pacientů a 25 hřebenů, byla horizontální augmentace hřebene provedena za použití pomalu vstřebatelné membrány a buď samotného autogenního granulovaného kostního štěpu nebo autogenního granulovaného kostního štěpu smíchaného s materiálem Geistlich Bio-Oss (v poměru 1 : 1). Bylo dosaženo průměrné šířky kosti 5,5 mm. Klinicky vykazovaly štěpy s Geistlich Bio-Oss dobré začlenění do nově vytvořeného hřebenu. Tento závěr byl podpořen dostupnou histologií z augmentované oblasti prokazující, že se materiál Geistlich Bio-Oss propojil v hustou síť nově vytvořené kosti.

V experimentálních studiích vykazovaly nativní kolagenové membrány vynikající biokompatibilitu a stejnou úroveň tvorby kosti v defektech typu dehiscence jako nevstřebatelné a pomalu vstřebatelné membrány. To může naznačovat, že není nutné používat při horizontální augmentaci hřebene pomalu vstřebatelné membrány. Z důvodu ověření této hypotézy byla nedávno zopakována prospektivní studie zaměřená na pomalu vstřebatelné membrány, která využívala stejné materiály kostních štěpů a nativní kolagen spolu se vstřebatelnými membránami Geistlich Bio-Gide. Výsledky této studie kazuistik byly výborné a níže je uveden jeden ukázkový případ. Použití granulovaných kostních štěpů a vstřebatelných membrán při ošetření ostrých defektů technikou horizontální augmentace může vést u pacientů s těmito defekty k menší morbiditě. Použití materiálu Geistlich Bio-Oss při těchto procedurách navíc může omezit nutnost odběru autogenní kosti a celkově může vést k nižší morbiditě, většímu pohodlí a spokojenosti pacienta s těmito regeneračními procedurami. Naprostá absence závažných komplikací v místech odběru v této studii jednoznačně hovoří pro potenciální přínos materiálu Geistlich Bio-Oss při použití u tohoto typu procedur.

Sausage technika

Týká se stabilizace částic kostního štěpu membránou, která působí jako imobilizační „obal“ v prvních týdnech hojení kosti. Při GBR jsou jako zlatý standard nadále zmiňovány nevstřebatelné, titanem vyztužené e-PTFE membrány, nicméně často zaznamenávané problémy s měkkými tkáněmi a nutnost odstranění membrány napomohly vývoji a zavedení používání vstřebatelných membrán. Sausage technika využívá nativní kolagen a vstřebatelnou membránu k úplné imobilizaci a ochraně granulovaného kostního štěpu po dobu prvních týdnů zrání štěpu. Membránu vyztuženou titanem je možné překonat pevnou fixací vstřebatelné membrány na lingvální/palatinální a vestibulární straně. Tato technika vede k imobilizaci materiálu štěpu a současně umožňuje tvorbu potřebného množství kosti.

Medikace

Pacient byl premedikován amoxicillinem 2 g jednu hodinu před chirurgickým zákrokem a penicilinem 500 mg třikrát denně po dobu jednoho týdne po zákroku.

Použité materiály

Protizánětlivá medikace: 50 mg Diclofenac, Cataflam, Novartis Pharmaceuticals

Lokální anestezie: Articain-hydrochlorid s adrenalinem 1 : 100 000

Materiál šití (ePTFE): GORE-TEX CV-5 Suture, W.L. Gore
& Associates, Inc.

Implantát: Brånemark System, Nobel Biocare

Fixační piny: Master-Pin System, Meisinger

 

Zaujala vás ukázka článku?

Celý článek můžete prostudovat v příslušném vydání časopisu Implants CZ/SK 1/2021
stáhněte jej ve formátu PDF

 

 

Dr. Istvan Urban
Sodras utca 9, Budapest, Hungary 1026
E-mail: istvan@implant.hu
web: www.implant.hu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International