Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Horizontální augmentace hřebene a implantace: Dvoufázová procedura GBR

By Dr. Orcan Yüksel, Německo
October 13, 2020

V distálních oblastech mandibuly se často vyskytuje atrofie kosti způsobená předčasnou ztrátou zubů v důsledku periodontálních nebo endodontických problémů. Vzhledem k omezené výšce kosti nebo šířce dolní čelisti pak v těchto případech často vyvstávají problémy v rámci možností implantace. Pro získání dostatku kosti zajišťující stabilní implantaci a dosažení esteticky dobrého výsledku jsou doporučovány různé možnosti ošetření.1 V klinické praxi se používají se slibnými výsledky k augmentaci alveolárního hřebene mrazem vysoušené kostní bločky aloštěpů (FDBA), které nabízejí pacientům méně invazivní alternativu ošetření než autogenní kostní bločky, protože nedochází k morbiditě dárcovské oblasti a nevytváří se druhá chirurgická oblast.2–4 V současné době je možné vyrobit individualizované alogenní kostní bločky pomocí počítačově zpracovaného návrhu a počítačově řízené výrobní technologie (CAD/CAM), což umožňuje kratší dobu operace, jelikož odpadá ruční úprava bločku během chirurgického zákroku a celá operace je pak pro pacienta pohodlnější.5, 6 Zde uvedená kazuistika popisuje dvoufázovou proceduru řízené regenerace kosti (GBR) za použití individualizovaného alogenního kostního bločku coby prvního kroku za účelem rozšíření mandibulární kosti. Ve druhém kroku byly s cílem dosažení dobré primární stability zavedeny speciální nově navržené implantáty (Straumann BLX s materiálem Roxolid a povrchem SLActive).

Počáteční situace

42letá žena přišla s požadavkem fixní protetické náhrady v dolní čelisti. Počáteční klinické a radiologické vyšetření ukázalo atrofickou čelist s omezenou dostupností kosti pro implantaci (obr. 1, 2). Za účelem znovuzískání optimální horizontální šířky pro implantaci bylo s pacientkou prodiskutováno několik možností ošetření vhodných pro dvoufázovou proceduru GBR. Nakonec, protože pacientka odmítla augmentaci autologní kostí, bylo zvoleno ošetření pomocí CAD/CAM FDBA (maxgraft bonebuilder, botiss biomaterials) a následné zavedení implantátů Straumann BLX.

Plánování

Byl pořízen CBCT sken ve formátu DICOM a postoupen společnosti botiss biomaterials GmbH, aby navrhla individualizovaný alogenní kostní bloček. Společnost botiss virtuálně navrhla alogenní kostní bloček na 3D rekonstrukci defektu pacientky (obr. 3). Po kontrole designu bločku a schválení chirurgem byl z upravené spongiózní kosti z hlavice stehenní kosti živých dárců vyfrézován bloček maxgraft bonebuilder (proces Allotec, Cells+Tissuebank Austria).

Chirurgická procedura

Procedura GBR byla provedena v lokální anestezii. Pomocí meziálních uvolňujících řezů byl v plné tloušťce nadzdvižen vestibulární lalok. Lingvální tkáň byla opatrně separována od zbývající kosti až po mylohyoidní sval, přičemž bylo dbáno na ochranu neurovaskulární tkáně. Lingvální tkáň tedy byla za účelem potřebného managementu měkkých tkání mobilizována v bukálním směru. Kortikální vrstva oblasti transplantace byla perforována pomocí malé kulaté frézy, aby bylo podpořeno krvácení a urychlila se opětovná vaskularizace štěpu (obr. 4). Individualizovaný alogenní bloček (obr. 5) přesně pasoval do místa transplantace a byl k dolní čelisti pevně přichycen 1,25 mm širokými a 8,00 mm dlouhými šroubky. Meziální a distální oblasti byly vytvarovány pomocí xenogenního materiálu pro náhradu kostí (cerabone, botiss biomaterials). Oblast chirurgického zákroku byla překryta perikardovou kolagenní membránou (Jason membrane, botiss biomaterials), která byla připevněna k místní kosti pomocí titanových svorek. Lalok byl adaptován a fixován nevstřebatelnou suturou 4/0. Apikálně umístěné postranní matracové stehy zajišťovaly svalové upevnění laloku, aby bylo dosaženo uzavření rány bez napětí. Stehy byly odstraněny 14 dní po operaci.

Po šesti měsících bezproblémového hojení se pacientka dostavila k proceduře implantace (obr. 6, 7).

 

Zaujala vás ukázka článku?
Celý článek si spolu s dalším obsahem můžete přečíst v Dental Tribune CZ 5/2020

 

Německý lékař Dr. Orcan Yüksel vystudoval Goethovu univerzitu ve Frankfurtu nad Mohanem (Německo) a v roce 1987 Istanbulskou univerzitu v Turecku. Od roku 1993 vlastní dentální kliniku a vzdělávací centrum specializující se na estetickou stomatologii a orální implantologii. V současné době pracuje jako soukromý zubní lékař ve společné ordinaci ve Frankfurtu nad Mohanem. E-mail: oy@yg-implant.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International