Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Forma se snoubí s funkcí

By Armineh Khachatoorian, vědecký manažer, 3M
August 28, 2019

Objevte vědu, která stojí za všestranným systémem samoligovacích zámků!

Přehodnoťte svůj postoj ke keramickým samoligovacím zámkům

Jak víte, ortodontický byznys i metody léčby se mění. Pacienti mají více možností než kdy jindy. Aktivně se podílejí při rozhodování, jaké produkty si koupí. Nové technologické vymoženosti přináší inovace a nové možnosti do ortodontické praxe.

3M™ Clarity™ Ultra samoligovací zámky nabízejí ošetřujícímu lékaři plnou kontrolu nad léčbou a flexibilitu potřebnou pro dosažení přesných a předvídatelných výsledků – pomohou vám vytvořit krásný a sebejistý úsměv.

Využijte kvalit zámků Clarity Ultra

Zaměření na zákazníka je prioritou pro všechny společnosti korporace 3M. Zpětná vazba od ortodontistů týkající se výkonnosti a funkčnosti zámků přispěla k návrhu brekety podle požadavkůodborníků.

Například výsledky zaslepené studie č. 193 provedené pro 3M mezi ortodontisty ve Spojených státech a Německu v roce 2017 ukázaly, že spolehlivost a všestrannost – včetně spolehlivosti dvířek, kontroly rotací, schopnosti aktivního ligování (v případě potřeby) a spolehlivosti při nasazování a snímání – jsou nejdůležitějšími vlastnostmi každého keramického samoligovacího aparátu. Společnost 3M využila data z výzkumu, aby navrhla zámek Clarity Ultra.

Top trendem v ortodontickém průmyslu je v současné době estetická léčba. Proto je velmi důležité mít plně estetický keramický zámek, který neobsahuje žádné kovové části a zakrývá oblouk, ale není to tak kritické, jako spolehlivost a všestrannost aparátu.

Spolehlivost: fungování dvířek

Při navrhování zámků Clarity Ultra Self-Ligating bylo absolutní prioritou, aby dvířka fungovala spolehlivě. Při laboratorních zkouškách dvířka zámků Clarity Ultra procházejí velkým počtem otevření a zavření, která prověřila jejich funkci. Výsledky ukázaly, že dvířka vydržela větší počet otevření a zavření, než jaký odpovídá dvěma cyklům standardně dlouhé terapie1.

Dalším důležitým faktorem spolehlivého fungování dvířek je jejich stabilita – schopnost zůstat uzavřená nebo otevřená podle potřeby. Neplánované otevření nebo zavření dvířek může způsobit jen malou nepříjemnost nebo i velké neúmyslné opoždění celé léčby. Mechanismus dvířek Clarity Ultra je navržen tak, aby odolal neplánovanému otevření nebo zavření.

Zámky Clarity Ultra mají dvě části: tělo a dvířka. Mechanismus dvířek obsahuje nitinolový pin o velikosti 0,18 mm, ukrytý v těle zámku a blokovaný na obou stranách. Ten zajišťuje odolnost a stabilitu dvířek a je ukrytý uvnitř zámku, díky čemuž je zámek estetický bez prosvítajícího kovu.

Dvířka zámků Clarity Ultra jsou navržena tak, aby při otevírání nebo zavírání vydávaly zvukové a/nebo hmatatelné „cvaknutí“. Cvaknutí indikuje otevření nebo uzavření dvířek.

Zámky Clarity Ultra lze ovládat speciálním oboustranným nástrojem pro otevírání a zavírání dvířek. Použití nástroje s oboustrannou koncovkou snižuje počet ručních nástrojů, které je třeba inventarizovat v praxi.

Zavření dvířek

Zavření dvířek zámku pomocí Open-Close nástroje 3M™ Unitek™ pro systém Ultra SL je snadné. Uzavírací konec nástroje má dva zářezy, které odpovídají všem velikostem a tvarům oblouku a mohou být použity k zavedení oblouku a dosažení správné torze hranatého oblouku v drážce před uzavřením dvířek. Při velkém stěsnání nebo u rotovaných zubů nemusí být dostatečná vůle, aby zářezy nástroje uchopily oblouk. V takových situacích mohou být dvířka uzavřena prsty.

  • Umístěte zářezy nástroje na oblouk po obou stranách zámku s jazýčkem zarovnaným pod otevřenými dvířky zámku
  • Zajistěte, aby byl oblouk zcela zasunut do drážky pomocí lehkého tlaku a/nebo torzováním drátu nástrojem
  • Stiskněte nástroj a zatlačte jazýček směrem k otevřeným dvířkům. Tlačte, dokud se dvířka nezavřou.

Otevření dvířek

Otevírání dvířek zámků Clarity Ultra pomocí nástroje Open-Close Unitek je jednoduché a snadné. Vložte špičku nástroje Open-Close Unitek do vodorovného zářezu těsně nad dvířky a otočte nástroj o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček.

Otevírací koncovka nástroje Open-Close Unitek má vlastní keramický hrot, který se, oproti kovové špičce, méně opotřebovává a snižuje také možnost poškrábání zámku. To znamená méně častou výměnu nástroje, protože byl navržen tak, aby vydržel 3000 otevíracích cyklů. Obdélníkový tvar špičky se zaoblenými rohy umožňuje, aby se hrot snadno vkládal do otvoru pro nástroj.

Po vložení nástroje je k jeho otočení nutná pouze malá rotační síla, aby se dvířka otevřela. Vše je designováno tak, aby se minimalizovala síla kladená na zub. Pokud jsou dvířka otevřena pomocí sondy nebo jiného nástroje, může pacient vyvinutý tlak zaznamenat.

Spolehlivost: Nasazení a sejmutí

Zámky Clarity Ultra jsou dodávány potažené průmyslově vyráběným 3M™ APC™ Flash-Free Adhezivem. Zámky pokryté APC Flash-Free Adhezivem ošetřujícímu lékaři nabízí:

  • Kratší dobu strávenou u křesla během lepení
  • Redukci počtu kroků při lepení
  • Konzistentní a předvídatelné sejmutí
  • Ochranu skloviny pod zámkem proti erozi kyselinami

Skleněná báze, kterou můžete vidět na obrázku, je rovnoměrně pokryta velkými zrny skla z oxidu hlinitého. Tato báze zámků Clarity Ultra je stejná jako u keramických zámků 3M™ Clarity™ Advanced. Skleněná zrna pokrývají celou bázi od okraje k okraji. Mají tvar polygonů, které vytvářejí množství plošek pro mechanickou retenci, na které lepidlo přilne (viz obrázek).

Báze zámků Clarity Ultra byly navrženy s použitím stejné patentované technologie – řízené destrukce – linie lomu, která se používá u všech keramických zámků 3M (je dobře viditelná na obrázku výše). Tato vlastnost keramických 3M zámků je v ortodoncii dobře známá a přispívá ke spolehlivému sejmutí breket značky Clarity. Navíc každý zámek Clarity Ultra je navržen s konturovanou bází specifickou pro každý zub, podobně jako u Clarity Advanced zámků, pro lepší naléhání báze na zuby. Meziodistální rozměry každého zámku jsou specifické pro každý zub, na rozdíl od jiných systémů, které mají stejnou meziodistální šířku u všech zubů.

Technologie a design

Zámky Clarity Ultra jsou vyráběny vstřikováním patentovaného jemně zrnitého mikropolykrystalického keramického materiálu s vysokou pevností do formy. To umožňuje vytvářet hladké, unikátně tvarované povrchy, které jsou velmi pevné. Uniformita malých keramických zrn přispívá k průsvitnosti a odolnosti těchto zámků vůči zbarvení.

 

Zaujala vás ukázka článku?

Celý článek můžete prostudovat v příslušném vydání časopisu Ortho CZ/SK 2/2019
stáhněte jej ve formátu PDF

 

Armineh Khachatoorian
obdržela bakalářský titul na University
of Southern California (Los Angeles, Kalifornie, USA). V roce 1997 nastoupila do společnosti 3M jako technický servisní inženýr ve výzkumu a vývoji. V roce 2002 se stala marketingovým manažerem a pomohla spustit 3M™ APC™ Adhesive Coated Appliance Systems, 3M™ Ortholux™ Curing Lights, 3M™ Transbond™ Primers a další. V současné době je vedoucí vědeckého pracoviště a pracuje na nových produktech a technických publikacích.

Comments are closed here.

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International