Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Fixní rekonstrukce celého oblouku nesená implantáty: Využití „full-template guidance technique”“

By Dr. Scott Ganz, Dr. Isaac Tawil
May 25, 2020

Fixní rekonstrukce celého oblouku nesené implantáty vyžadují správnou diagnostiku a plánování léčby. Jen tak je možno zhodnotit stávající anatomii pacienta, případné patologie, okluzi, objem měkkých tkání, oporu rtů a estetiku a následně se tak dobrat k porozumění situaci a úspěšnému výsledku ošetření.1 Pokud zvažujeme fixní rekonstrukce celého zubního oblouku nesené implantáty, může být pro maximalizaci šance na úspěch veden proces rozhodování podle určitých protetických a chirurgických protokolů. Technologické inovace zlepšují diagnostiku, plánování léčby, komunikaci, chirurgické i protetické aspekty pro každého pacienta. 3D zobrazovací metody dostupné díky CBCT poskytují základ klinického postupu ošetření (obr. 1).2, 3

Pokud jsou nativní DICOM data importována do interaktivního plánovacího softwaru (R2GATE, MegaGen), umožní pečlivé zhodnocení existující anatomie a nalezení potenciálních receptorových oblastí pro implantáty, což napomůže k realistické simulaci umístění implantátů tak, abychom se vyhnuli možným komplikacím (obr. 2).4 Diagnostická fáze musí být založena na kompletním a pečlivém zhodnocení dat z CBCT.5

Klinický případ

V selhávajícím chrupu horní i dolní čelisti byly přítomny viklavé a posunuté zuby, narušená okluze a ztráta kosti (obr. 3). Aby bylo možno určit nejvhodnější léčebné alternativy s ohledem na kvalitu a denzitu kosti a také přání pacienta, byla analyzována data z CBCT. Při využití pokročilého softwaru (Blue Sky Plan, Blue Sky Bio) mohou být díky všem potřebným pohledům (příčné, koronální, sagitální, axiální) a také díky 3D rekonstruovaným povrchovým modelům detailně vyhodnoceny diagnostické informace pro plánování implantologického zákroku. Lze tak určit vhodné oblasti pro implantáty a pomocí všech dříve zmíněných pohledů následně umístit virtuální implantáty. Žádný z jednotlivých pohledů nemůže poskytnout všechny informace potřebné k dosažení úspěchu (obr. 4a). Umístění implantátu do příčného řezu je jen počátkem procesu napomáhajícího k vizualizaci tloušťky a opacity bukálních a palatinálních kortikálních lamel a kvality intramedulární kosti, což nám umožní určit, zda se na základě protokolu kostního trojúhelníku implantát dané délky a průměru vejde do zbývajícího alveolu (obr. 4b, c).6 Virtuální simulace implantátu navíc hraje důležitou roli v plánování protetické suprakonstrukce a při volbě šroubované nebo cementované varianty. Autoři jsou toho názoru, že nejefektivnějším způsobem usnadnění tohoto procesu je rozšíření projekce abutmentu z koronální strany implantátu přes okluzní rovinu, jak je zvýrazněno žlutě na obrázcích 4a, b. Pokud je zvažován přístup chirurgického navádění, musí být šablona navržena tak, aby byla podepřena zuby, kostí nebo sliznicí. Je-li použití šablony žádoucí, je důležité, aby byla stabilizována a zabránilo se jakémukoliv pohybu během operace. Jedním z opomíjených aspektů je plánování fixace nebo kotevních pinů, které pomohou dosáhnout nejvyšší možné chirurgické přesnosti. Každý potenciální kotevní pin musí být umístěn tak, aby se vyhnul blízkým vitálním strukturám a zasahoval do hutné kortikální kosti, což mu umožní získat bikortikální stabilitu všude tam, kde je to možné. Často je penetrována jak bukální, tak lingvální lamela a je nutno se vyhnout blízkosti receptorových oblastí pro implantáty (obr. 5a–b).

Diagnostická fáze je značně obohacena, je-li možno daný intraorální stav zachytit buď analogovou nebo digitální metodou. Při tradiční analogové metodě zaznamenává fyzický otisk zuby a měkké tkáně. Následně může být z otisku zhotoven sádrový model. K ulehčení 3D plánování může být sádrový model následně digitalizován pomocí stolního skeneru.

 

Zaujala vás ukázka článku?

Celý článek můžete prostudovat v příslušném vydání časopisu Digital CZ/SK 1/2020
stáhněte jej ve formátu PDF

 


Dr. Scott Ganz
po získání svého specializačního diplomu v maxilofaciální protetice se začal věnovat chirurgickým a protetickým fázím zubních implantátů. Tímto tématem přispěl do 15 učebnic. Je členem Academy of Osseointegration, diplomatický člen International Congress of Oral Implantologists (ICOI), ambasador USA v Digital Dental Society, prezident USA pobočky Digital Dentistry Society a spoluorganizátor Advanced Implant Education (AIE). Dr. Ganz působí na fakultě Rutgers School of Dental Medicine a provozuje soukromou praxi ve Fort Lee v New Jersey, USA. Kontakt: drganz@drganz.com.


Dr. Isaac Tawil
získal svůj titul DDS na New York Univeristy College of Dentistry a má také magisterský titul z biologie z Long Island University (USA). Je členem ICOI a Advanced Dental Implant Academy, diplomatický člen International Academy od Dental Implantology a spoluorganizátor AIE. Získal uznání díky významným úspěchům v zubní implantologii od Advanced Dental Implant Academy a také díky svému dobrovolnému působení v Hondurasu, Tijuaně (Mexiko), Dominikánské republice, Číně a Limě (Peru), za což získal prezidentskou cenu pro dobrovolnou službu. Dr. Tawil doma i v zahraničí učí pokročilé metody zubní implantologie a používá nejmodernější technologie. Pořádá live chirurgické semináře jak ve své praxi, tak v zahraničí a také globálně organizuje hands-on kurzy. Provozuje také všeobecnou privátní praxi v New Yorku, kde se soustředí na terapii implantáty. Kontakt: tawildental@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International