Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Essentia – Chytré zjednodušení kompozitního systému!

By Javier Tapia Guadix, DDS, člen kreativního týmu GC
April 17, 2016

Leonardo da Vinci řekl, že jednoduchost je nejvyšší stupeň důmyslnosti. Pokud jde o vývoj estetických dentálních kompozitních materiálů, tíhneme ke komplikovaným řešením, způsobeným buď starými opakovanými koncepty, snahou o konkurenceschopnost nebo chybnou analýzou pozorování přírody. Nicméně, největší zjednodušení je možné, když tyto problémy přeskočíme a začneme od počátku. Essentia je materiál vyvinutý evropskou sekcí GC Restorative Advisory Board a představuje minimalismus ve světě kompozit – zjednodušený systém, který umožňuje snadné, ale efektivní zhotovení estetických výplní pomocí velmi omezeného množství odstínů. Kompletní sada se s pouhými 7 odstíny a 4 modifikátory stává vzorem pro změnu ve vrstvících kompozitech.

Klasická koncepce kompozitních materiálů s velkou škálou barevných odstínů a jejich sytostí začíná být zastaralá. Současná tendence je, mít určený unikátní barevný odstín, avšak s velkým rozsahem jeho sytostí. Při zjednodušení systému jsme se posunuli dále a vytvořili jsme nový přístup se základními třemi dentinovými a dvěma sklovinnými odstíny.

Pokud jde o zuby, je základní barva (barevný odstín, jas a sytost) dána hlavně dentinem, s následnou úpravou podle jasu skloviny. Jas je také dán opacitou translucentního materiálu, opákní materiály mají vyšší jas, zatímco translucentní materiály mají nižší jas. Je známo, že výběr barevného odstínu a jeho sytosti není tak důležitý pro úspěch výplně jako výběr jasu.

Použití stejné základní opacity pro všechny dentinové odstíny v systému může vytvářet problémy, jelikož mladší zuby mají velmi malou sytost a vysokou opacitu, zatímco starší zuby mají vysokou sytost a nízkou opacitu.

Sklovinné odstíny fungují podobně, u mladých zubů jsou bělejší a více opákní, u starších zubů jsou translucentnější a sytější. Essentia používá pouze dva sklovinné odstíny, jeden s vysokým jasem (světlá) a druhý s nízkým jasem (tmavá) a malou sytostí.

Tyto tři dentinové a dva sklovinné odstíny společně umožňují čtyři základní kombinace pro použití pro výplně ve frontálním úseku chrupu: světlý dentin a světlá sklovina (junior/bělené zuby), střední dentin a světlá sklovina (mladé zuby), střední dentin a tmavá sklovina (dospělé zuby) a tmavý dentin a tmavá sklovina (zuby seniorů). Tmavý dentin a světlou sklovinu je možné kombinovat u distálních výplní, čímž je vysoce sytý dentin regulován vysoce jasnou sklovinou na okluzní plošce.

Některé specifické situace, jako je diskolorovaný podklad, mohou vyžadovat při vrstvení dodatečný krok. Systém obsahuje vysoce naplněný opákní zatékavý kompozit k překrytí diskolorací velmi tenkou vrstvou tohoto materiálu. Pro opravu mladých řezáků s výraznou opalescencí, poskytuje Essentia speciální sklovinný odstín optimalizovaný pro přirozenou opalescenci.

Pro vnitřní nebo vnější individualizace, jako je zbarvení fisur nebo bílé skvrny, nabízí Essentia také tři zatékavá barviva: bílé, černé a tmavě červenohnědé. A konečně, aby zůstaly otevřené dveře dalšímu zjednodušení, byl do systému zahrnut také jeden univerzální odstín s optimalizovaným chameleon-efektem. Tento materiál je určen především pro použití v distálním úseku na výplně zhotovené z jednoho odstínu. Jeho vlastnosti z něj dělají dobrou možnost rovněž pro postupy cementování zahřátým kompozitem.

Z chemického hlediska je důležité poznamenat, že dentinové a sklovinné odstíny mají různé složení. Zatímco dentinové odstíny jsou optimalizované pro efekt většího rozptylu napodobujícího přirozený dentin, sklovinné odstíny jsou navrženy pro větší translucenci s velmi vysokou mírou leštitelnosti a schopností zachování lesku.

Jak ukazují kazuistiky, klinický výsledek tohoto zjednodušeného materiálu dosahuje vysokých standardů, v podobě přirozeně splývajících výplní, které se v ústech harmonicky integrují. Ukazuje se tak, že konečné zjednodušení kompozitních systémů již není možností budoucnosti, ale současnou realitou.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International