Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Endodontický výplachový protokol: Koncentrace musí souhlasit

Specialista na endodoncii, Dr. Tomas Lang, vysvětluje svůj výplachový protokol u endodontických ošetření a zdůrazňuje, proč správná koncentrace výplachového roztoku patří k nejdůležitějším kritériím úspěchu.

Pane doktore, na co si jako specialista na endodoncii dáváte pozor při endodontickém ošetření?
V první řadě musí být operační oblast dobře přístupná a přehledná: zub nesmí mít žádné kazy nebo netěsnosti. Musí být možno zub izolovat koff erdamem. Dále musím já jako operatér dobře znát anatomii a anamnézu každého případu. Dobrý operační mikroskop a kvalitní, každému případu odpovídající nástroje k opracování kanálků i efektivní výplachový protokol jsou základní kameny mé endodontické péče.

Zaměřme se na výplachy. Jak vypadá Váš výplachový protokol?
Na rozdíl od ošetření zubního kazu, během kterého choroboplodné zárodky odstraníme čistě mechanickou exkavací a progresi nemoci tak zastavíme, u infikované nekrózy pulpy nedochází ke změknutí dentinu. Redukce mikroorganizmů dosáhneme především efektivním výplachem. Kořenový kanálek je často tenký jako lidský vlas, proto jej potřebujeme rozšířit natolik, abychom nechali působit výplachový roztok v celé jeho délce. Rozšiřuji tedy kořenový kanálek a postupně vyplachuji dvěma roztoky: EDTA a NaOCl.

Z lékárny – jako mnoho Vašich kolegů?
Dříve jsme roztoky objednávali v lékárně. Z toho jsem ale míval bolení břicha, protože u chemicky nestabilních roztoků jako NaOCl si člověk nikdy nebyl jistý, zda roztok z lékárny obsahuje potřebnou koncentraci. Já tedy z dobrého důvodu používám již od jejich uvedení na trh dva průmyslově vyráběné přípravky: CALCINASE® EDTA a HISTOLITH NaOCl®.

Proč?
Ošetřující si jednoduše musí být jistý, že koncentrace souhlasí. Pokud by koncentrace NaOCl přesáhnutím exspirace nebo špatnou přípravou klesla pod 1 %, mělo by to na výsledky mého ošetření fatální dopad. Biofilm by nebyl kompletně zasažen účinkem výplachu nebo by v isthmech či ramifikacích zůstaly vitální tkáně. Průmyslově vyráběné přípravky, zvláště když jsou schválenými lékařskými přípravky (jako např. HISTOLITH®), podléhají pravidelné kontrole a mají úřední záruku kvality. Tak nemám slabé místo v tomto článku mého endodontického řetězce. Kromě toho je každá láhev vybavena pevně zabudovaným odběrovým systémem ESD, který zajišťuje větší komfort a bezpečnost při používání. Roztok NaOCl lze stejně jako EDTA natáhnout z láhve přímo do stříkačky. Navíc je na láhvi uvedena doba trvanlivosti, což garantuje, do kdy zůstává koncentrace zachována. Díky odběrovému systému (Luer--Lock) lze láhev napojit přímo na automatické výplachové jednotky jako např. Endopilot nebo SAF EndoStation.

Vámi zmiňovaný HISTOLITH® (lege artis Pharma GmbH, Dettenhausen, Německo) je 5procentní. Proč právě tato koncentrace?
U NaOCl kladu důraz na tuto vyšší koncentraci, protože účinek rozpouštění tkání (vztaženo na organické složky) je lepší. Při používání 5% koncentrace je důležité zajistit dobrou izolaci pomocí koff erdamu a předejít přetlačení výplachového roztoku přes apex. Účinek NaOCl na rozpouštění měkkých tkání je pro odstranění zbytků tkání a biofilmu právě tak důležitý, jako je účinek EDTA na anorganickou složku. Preparační drť ucpává postranní kanálky a oslabuje tak účinek NaOCl. Z tohoto důvodu je třeba kořenový kanálek po opracování vypláchnout EDTA a po jedné minutě působení následně opět použít NaOCl. NaOCl pak může lépe proniknout do všech míst v kanálku.

Jaký postup byste doporučil zvídavým kolegům?
Jako zjednodušený vzorec to lze shrnout následovně: Pracovat ve třech krocích se dvěma výplachovými roztoky:
1. HISTOLITH® k rozpouštění tkání a v průběhu opracovávání; 2. Po preparaci kanálku použít roztok CALCINASE® EDTA k odstranění preparační drtě a 3. opět HISTOLITH® pro redukci zárodků v otevřených postranních kanálcích. NaOCl by se měl nechat působit 30 až 45 sekund, EDTA jednu minutu. Díky tomu mě endo baví, protože je úspěšné.

Pane Dr. Langu, velice děkujeme za poskytnutý rozhovor.

Kontakt
Praxis für Zahnerhaltung durch Endodontie
Dr. Tomas Lang
Heisinger Str. 1
45134 Essen
+49(0)201-8943005
www.siriusendo.de

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International