Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Efektivní, ale pozoruhodně šetrný ke kosti – nový systém Neo implants

By Dental Tribune International
May 22, 2017

Georg Isbaner, editor časopisu Implants, hovořil s prof. Mosesem Oferem ze společnosti Alpha-Bio Tec. o jejich novém implantačním systému NeO implants. Rovněž diskutovali na téma, jak design závitů a vlastnosti povrchu implantátu ovlivňují jejich oseointegraci, trendy v implantologickém výzkumu a klinické aplikace.

Společnost prezentovala implantační systém NeO jako novou technologii a senzaci v orální implantologii. Můžete nám to více přiblížit?
Uživatelé budou vědět, co myslíme pojmem „senzační“ z pocitu, když poprvé zavedou náš implantát do kosti. Je velmi lehký a snadno se inzeruje do kosti díky několika vlastnostem, z nichž jednou je schopnost autocentrování. Navíc je vinutí závitů opačné vzhledem k závitům jiných implantátů. Oproti konvenčním implantátům se naše nové implantáty NeO vyznačují moderní koronární částí. Na povrchu fixtury je žlábek, který funguje jako škrabka a zvyšuje řezací efektivitu koronární části. To znamená, že kost je implantátem spíše dilatována, než komprimována, což vede k hromadění kostních špon a vytvoření rezervoáru přispívajícího k lepší stabilitě implantátu v této první fázi. Ve druhé fázi bývá v této části závitové oblasti vytvořena kvalitnější oseointegrace.

Kvalitnější oseointegrace?
Ano. Samotné kostní částice jsou autologními kostními štěpy. Nechali jsme tuto skutečnost otestovat prof. Dr. Dieterem Bosshardtem z Bernu. Již máme k dispozici pozitivní výsledek jeho analýzy včetně vědeckého článku: NeO je komplexním implantátem, který dokáže snadno penetrovat a navigovat osteotomii ve všech kostních typech, přičemž zachovává kost.

Řekl jste, že je to design závitů, co „táhne“ implantát vpřed. Jaký točivý moment byste přesně používal?
Pokud se řídíte preparací doporučenou společností Alpha-Bio Tec., nebudete muset aplikovat více než 40 Ncm. Pokud aplikujete větší sílu, můžete způsobit problém, jakým je např. kompresní nekróza.

Jak významný je výzkum pro Vás jako vědce?
Jednoduše, na základě výzkumu a jeho aplikace do praxe se NeO stal klinicky aplikovatelným. NeO představuje více než 28 let klinicky prokázané know-how, díky kterému se bezpečně zařadil do hodnot vysoké kvality, inovace a jednoduchosti, které společnosti patří.

Můžete popsat povrchovou technologii implantátů více do detailu?
NeO charakterizuje povrch SLActive. Tato speciální povrchová úprava poskytuje prostředí pro oseointegraci na biochemické úrovni, protože hydrofilní a chemicky aktivní vlastnosti povrchu podporují akcelerovanou oseointegraci a dřívější sekundární stabilitu. Navíc, drsný povrch implantátů NeO rezultuje ve větší BIC, koronárnější směrování, a proto menší krestální resorpci.

Pane profesore, mnohokrát Vám děkuji za rozhovor.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International