Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Dynamická navigace pro přesnou implantaci v případech kritické anatomie

By Dr. David Burgess, Velká Británie
April 16, 2019

Při použití CBCT snímku coby mapy, řídí dynamická navigace chirurgy stejně jako GPS navigace řidiče. Lékař si virtuálně naplánuje, kam by měl zavést implantáty. Během chirurgického zákroku navigační systém dynamicky posouvá vrtákem a čelistí pacienta, čímž zajišťuje navádění a vizuální zpětnou vazbu potvrzující, že jsou implantáty zavedeny podle plánu.

Dynamická navigace má několik výhod. Tato technologie umožňuje lékařům umisťovat implantáty přesněji než z volné ruky. To vede k větší bezpečnosti a estetice ošetření a současně pomáhá lékaři předvídat a zabránit potenciálním komplikacím. Dalším výhodou je možnost realizace početnějších minimálně invazivních ošetření, která znamenají kratší dobu ošetření, méně nepohodlí pro pacienty a kratší dobu rekonvalescence. Na tuto možnost ošetření bylo v minulosti obecně pohlíženo jako na „slepou“ proceduru, ale schopnost vyhnout se jemným anatomickým strukturám díky chirurgické zpětné vazbě v reálném čase, dělá z tzv. bezlalokové chirurgie přínosnou možnost.

V následující kazuistice popisuje dr. David Burgess, jak mu pomohla počítačem řízená dynamická navigace překonat klinické problémy při zavádění dentálních implantátů do distálního úseku dolní čelisti.

Kazuistika

75letý pacient měl pět let mezeru v chrupu po odstranění dolního levého druhého moláru v důsledku akutní apikální infekce. Postupně se mu stále hůře žvýkalo, a tak vyhledal radu ohledně dostupných možností ošetření.

Plánování pro optimální umístění implantátu

Protože distálně od mezery nebyl žádný zub, nebylo možné indikovat konvenční fixní můstek. Mezi možnosti ošetření patřila buď jednostranná sedlová dolní částečná snímatelná náhrada nebo rekonstrukce prostoru dvěma dentálními implantáty. Pacient si zvolil ošetření dentálními implantáty, protože si nepřál mít žádnou formu snímatelné náhrady.

Dynamická navigace Navident přesně vede chirurga při preparaci a umístění implantátu do předem určené pozice (obr. 1). To mu umožňuje dosáhnout větší přesnosti a jistoty než dříve při použití konvenčních protokolů. Používá se zde jednoduchá virtuální šablona (NaviStent), která drží výchozí bod při pořizování CT skenu a zajišťuje referenci na čelisti (JawTag) pro navigovanou osteotomii.

V našem případě byla tedy vytvořena šablona NaviStent s umístěním výchozího bodu a dva týdny před chirurgickým zákrokem byl pořízen CBCT sken (obr. 2). Plán ošetření byl vytvořen ihned po skenování (obr. 3) za přítomnosti pacienta. Mohl tak vidět navrhované ošetření zobrazené softwarem Navident a ocenit velkou péči věnovanou dosažení optimálního umístění implantátu s minimálním rizikem potenciálních komplikací (obr. 4). Pacient byl ohromen a uklidněn díky nejmodernější technologii.

 

Zaujala vás ukázka článku?

Celý článek můžete prostudovat v příslušném vydání časopisu Implants CZ/SK 1/2019
stáhněte jej ve formátu PDF

Comments are closed here.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International