Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Digitalizace vaší implantologické praxe

By Dr. Ross Cutts, Velká Británie
April 16, 2018

Digitální stomatologie je bezpochyby současné téma. Během posledních pěti let postupovaly všechny digitální pracovní postupy vpřed mílovými kroky. Existuje tolik různých digitálních aplikací, že je někdy náročné si udržovat povědomí o veškerém vývoji. Mnoho zubních lékařů je nadšeno z výhod nových technologií, ale stejně tak je mnoho těch, kteří pochybují o tom, zda zlepšené klinické pracovní postupy ospravedlňují zvýšené náklady.

Mnohokrát jsem slyšel argument, že není nutné spravovat to, co není rozbité. Je pravdou, že otiskování je stále aktuální a existují určité limity digitálních pracovních postupů, kterých by si měl být vědom každý, kdo s nimi pracuje. Pro mě ale výhody digitálních postupů značně převažují nad nevýhodami. Nevýhody zůstávají stejné jako u konvenčních technik.

Ordinační CAD/CAM práce v jedné návštěvě je možná již přes 20 let, ale pouze od nedávna jsme schopni vyfrézovat v ordinaci i implantologické korunkové náhrady, po představení Variobase (Straumann) a podobných abutmentů. Svoji první CEREC korunku (Dentsply Sirona) jsem udělal v roce 2003 s pomocí práškování a rozdíl mezi tím, co si pamatuji a dnešními IPS e.max pracemi jen dobarvených a glazovaných (Ivoclar Vivadent) je ohromný.

 

Je to investice, ne náklad

Výsledky výzkumu použití CAD/CAM technologie byly publikovány online v British Dental Journal 18. listopadu 2016. Přes tisíc zubních lékařů bylo osloveno online, aby se zúčastnili výzkumu a těch 385, co odpovědělo, přineslo velmi zajímavé výsledky. Většina nepoužívala CAD/CAM technologii a hlavní překážkou byly úvodní náklady a pocit nedostatečných výhod oproti konvenčním metodám.

Třicet procent respondentů uvedlo, že mají starosti ohledně kvality ordinačních CAD/CAM prací. To je oprávněné. Neměli bychom se přestat soustředit na to, abychom vždy nabízeli tu nejlepší možnou kvalitu péče. Pro mě není digitální zubní lékařství o rychlé opravě, je to o zvýšení našeho výkonu a zlepšení úrovně předvídatelnosti snížením lidské chyby.

Ve výzkumu 89 procent také uvedlo, že věří, že CAD/CAM technologie bude hrát velkou roli v budoucnosti oboru. Skutečně si nedokážu představit, že jakmile jednou lékař začne používat digitální procesy, že by se ještě někdy vrátil ke konvenční technice.

 

Co je digitální zubní implantologie?

Řada implantujících lékařů pravděpodobně už používá CAD/CAM pracovní postupy, aniž by si to uvědomovali, protože mnoho laboratoří již dávno nahradilo techniku ztraceného vosku a nákladné zlato plně individualizovanými chrom-kobaltovými frézovanými abutmenty (obr. 1).

Jedním z mých nejdůležitějších cílů v tom, jak být úspěšným implantologem, je nabízet implantologické řešení, které je trvanlivé. Viděli jsme velký vzestup periimplantitidy a zjistili jsme, že velká část těchto případů se přisuzuje ponechanému cementu u špatně designovaných cementovaných náhrad (obr. 2). I dobře designované, plně individualizované abutmenty a korunky mohou mít přetečený cement, pokud není náhrada pečlivě dosazena (obr. 3). To vedlo k masivnímu vzestupu obnovování implantologických náhrad šroubovanými korunkami a můstky, které v současné době vedou nad cementovanými pracemi. Avšak šroubované protézy vyžadují ještě lepší plánování výkonu a správný úhel zavedení implantátu.

S laboratořemi, které brzy přijaly tyto technologie, frézujeme titanové nebo zirkonium-oxidové individualizované abutmenty již přes 10 let (obr. 4). Co se ale v poslední době změnilo digitální revolucí, je vzestup intraorálních skenerů. Máme nyní pracovní postupy, při nichž můžeme preoperativně provést intraorální sken a ten kombinovat s CT skenem pomocí coDiagnostiX (Dental Wings), abychom poté mohli bezpečně a přesně naplánovat umístění implantátu. Můžeme také vytvořit chirurgickou vodicí dlahu, která nám pomůže přesně zavést implantát, nebo si předem nechat vyrobit provizorní korunku pro plánovanou pozici implantátu a poté teprve provést finální digitální otisk přesné pozice implantátu pro finální protetickou práci.

 

Přesnost intraorálních skenerů

Obrazové přílohy 4 až 13 ukazují pracovní postup preoperačního skenování, které zahrnuje design implantátu, výrobu navigační šablony a chirurgické zavedení dvou fixtur. Intraorální skenery se za posledních několik let vyvinuly a jejich přesnost a rychlost nabízí dobrou alternativu k technice konvenčního otiskování. Obraz z digitálního skenování je dostupný hned a je možné okamžitě na obrazovce ohodnotit vaši preparaci a kvalitu skenu. Vidět preparaci v takovém zvětšení bezpochyby zlepší technickou kvalitu vašich preparací zubů. Sken může být poté poslán přímo do laboratoře ke zpracování.

I když si nemyslíme, že intraorální skenery jsou přesnější než kvalitní konvenční otisky, existuje mnoho výhod skenování. Například se již nemusí platit žádné poštovné za otisky, významně snížené náklady na otiskovací materiál, téměř nulová nutnost otiskovat znovu a absolutní předvídatelnost.

Samozřejmě, že naučit se tuto novou techniku je náročné, ale jakmile se jednou lékař tento pracovní postup naučí, není již skutečně cesty zpět.

V naší praxi máme tři různé skenery: iTero (Align Technology), CEREC Omnicam (Dentsply Sirona) a Straumann CARES Intraoral Skenner (Dental Wings). CEREC Omnicam je perfektní pro jednoduché ordinační CAD/CAM práce, jako jsou IPS e.max celokeramické náhrady na abutmentech Variobase. Pro skutečně estetické výsledky máme samozřejmě stále blízký pracovní vztah s naší laboratoří, ale pacienti bezpochyby milují možnost mít náhradu hotovou v jednom dni. Být schopný naskenovat abutment implantátu a pak o hodinu později (aby se umožnilo dobarvení a glazování) umisťovat definitivní náhradu je skutečně pozitivní změna. Pacienti také rádi sledují výrobní proces frézování svého vlastního zubu z IPS e.max bločku.

 

 

Zaujala Vás ukázka článku? Celý článek můžete prostudovat v příslušném vydání časopisu Digital 1/2018

Stáhněte si jej ve formátu PDF

 

Digital 1/2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International