Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Desinfekce a dekontaminace: Dental Tribune pohlíží na úkol dekontaminace a kontroly přenosu infekce

By DTI
May 10, 2011

Jedním z nejdůležitějších témat k diskusi na loňském Showcase byl úkol dekontaminace a přenosu infekce. Po zběžném pohledu na seznam vystavovatelů bylo vidět rozmanitou škálu v tomto sektoru trhu a řadu produktů směřovaných k poskytnutí nějaké formy desinfekce a dekontaminace dostupné v jednotlivých krocích. Od nejmenších detailů, jako antibakteriálních plastových obalů na dveřní kliky až po desinfekci celého pokoje navrženou pro celonoční průběh, který vyčistí každý povrch i chirurgické prostředí.  

Ale co opravdu zubní praxe potřebuje k zajištění bezpečí pacienta i ošetřujícího týmu? Jsou pryč ty časy, kdy rychlé ponoření do horké vody a oklepání stačilo pro ruční nástroje mezi pacienty (jak doufám, zveličuji, ale víte, co myslím). Čím více věda bádá hlouběji do studií země a jejích obyvatel, tím víc je objeveno o vývoji bakterií a krví přenosných chorob tak jako o nemocích v dutině ústní a jejich významu v systémových onemocněních. Dále také rozvoj nozokomiálních infekcí, které mají spojitost s chirurgickým zařízením dentálních praxí. Kam musí praxe jít pro návod?

HTM 01-05
Hlavním tématem předmětu desinfekce a dekontaminace právě teď je HTM 01-05 a další argumenty pro a proti. Historie tohoto se nyní zdá dlouhá a krvavá, v reálu byl dokument Memorandum vydán až v listopadu 2009.

Dokument je nasměrován k progresivnímu růstu kvality dekontaminace v dentálních ambulancích primární péče zajištěním dekontaminace opakovaně používaných nástrojů v dentálních zařízeních.
Předmluva hlavního odborníka pro zubní lékařství pro Anglii Dr. Barryho Cockcrofta sděluje Ústavu zdraví svůj názor na to, proč je dokument Memorandum tak důležitý:

Pacienti si zaslouží, aby byli ošetřováni v bezpečném a čistém prostředí se stejnou standardní péčí pokaždé, když se jim dostane léčby. Je nezbytné, aby riziko přenosu infekce mezi osobami bylo minimalizováno tak, jak je to jen možné.

Tento dokument byl sepsán po široké konzultaci a odráží náš závazek zlepšovat standardy v dentálních praxích.

Věříme, že – stavěním na již existujících dobrých praxích – nám bude toto vedení schopno pomoci zajistit standardy dekontaminace, jaké naši pacienti mají právo očekávat. Pravidla a návod poskytnuté v tomto Zdravotně-technickém Memorandu jsou směřovány k založení programu postupného zlepšování dekontaminačních postupů na lokální úrovni. Vedení musí navrhnout možnosti dentálním praxím včetně toho, jaká rozhodnutí mají být udělána a jaká zlepšení by měla být zavedena. Očekává se, že na konci prvního roku uplatňování těchto pokynů, by všechny dentální praxe primární péče měly pracovat na nebo dokonce nad úrovní těchto základních požadavků popsaných v tomto návodu.

Vedení hodlá podporovat dobré praxe primární péče včetně ordinací praktických zubních lékařů, placených dentálních služeb a poskytovatelů první pomoci.

 

embedImagecenter("Imagecenter_1_332",332, "large");

 

Obr. 2: Příklad dispozičního plánu pro dva dekontaminační prostory

 

Definice
Tento dokument diskutuje dvě úrovně standardů – základní požadavky na kvalitu a nejlepší praxe, HTM 01-05 definuje tyto dvě úrovně takto:

Vyhovění: 

  • Základní požadavky na kvalitu. Tato terminologie se používá uvnitř tohoto Zdravotně-technického Memoranda k definici úrovně vyhovění vyšším úrovním v dosažení této oblasti za určitý čas. Používáním auditu pomůže praxi k dosažení nezbytných standardů.

Kvůli demonstraci vyhovění základním požadavkům kvality externím úřadům, od praxe bude očekáváno poskytnutí vyjádření k plánům pro budoucí zlepšení.
 

Vyhovění – Nejlepší praxe

  • Nejlepší praxe odkazuje na plné vyhovění, které lze dosáhnout ihned nebo během dokumentovaného zlepšení nad rámec základních požadavků kvality. Pro Ústav zdraví by měly zubní praxe udržovat základní požadavky na kvalitu do konce tohoto roku, s vizí začlenit nejlepší praxi kdekoliv to bude možné, obzvláště při modernizaci nebo zakládání praxe. Časové rozvrhy jsou nejasné pro náchylnost k jakýmkoli vyšším standardům, jak se zdá záleží na rámci, který je užíván pro individuální praxi. HTM 01-05 dokument zvýrazňuje, co Ústav zdraví požaduje jako pokrok k nejlepší praxi:

Pokrok k dosažení nejlepší praxe by měl zahrnovat následující:

  • Instalovat moderní ověřený dezinfektor nádobí adekvátní kapacity, aby odstranil potřebu ručního mytí
  • Zlepšení separace dekontaminačního procesu od dalších aktivit a zdokonalit dezinfekci mezi čistým a špinavým průběhem práce
  • Poskytnout vhodné umístění pro nástroje, které zredukuje jejich vystavení vzduchu a možné riziko patogenní kontaminace. Nejlepší praxe bude zahrnovat rozvoj systému lokální kvality zaměřený na bezpečné a pořádné uskladnění nástrojů. Toto zajistí, že ukládání nástrojů bude dobře chráněno ve vhodných čistých prostorech bez možnosti vystavení uchovaných nástrojů kontaminaci aerosoly. Navíc tento organizační přístup zajistí, že běžně užívané nástroje budou uchovány po ruce a méně často používané nástroje budou uchovány jasně identifikované a nebudou-li používány po určitou stanovenou lhůtu, projdou znovu dezinfekčním procesem.

Spolehlivý důkaz
Se vším, co už bylo řečeno, MRSA, ultrazvuk a myčky/dezinfektor, kde stojí praktik? Je to velice skličující prostředí, kde se střetávají názory pro a proti platnosti důkazů použitých jako základ pro HTM 01-05 vedení. Poslední oznámení Britské dentální asociace k úrovni důkazů HTM 01-05 a pozice ústavu zdraví bylo, že jsou zde dostatečné důkazy pro doporučení ukazující, že je tu zřejmý rozdíl mezi vládou a profesí.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International