Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Curriculum implantologie pro dentální hygienistky a asistentky

By MUDr. Jiří Hrkal; Doc. MUDr. Eva Gojišová, Česká republika
November 22, 2012

PRAHA/ČESKÁ REPUBLIKA: Česká společnost pro implantologii při Stomatologické klinice 3. LF UK a FN KV v Praze v rámci svých programů pro systematické vzdělávání v dentální implantologii připravila po Curriculu implantologie pro lékaře a Curriculu pro zubní techniky i Curriculum implantologie pro dentální hygienistky a asistentky.

Dentální hygienistky a zubní asistentky hrají v současné době výraznou úlohu v každodenní praxi. Jsou to lidé, kteří většinou jako první vstupují do kontaktu a komunikace s naším pacientem a provázejí ho po celou dobu, kdy praxe o pacienta pečuje. Podílejí se nejen na léčebně preventivní péči, ale i na organizaci chodu praxe. Jejich odborné znalosti a dovednosti spolu s příjemným vystupováním a uměním komunikovat s pacienty hrají důležitou roli pro získání a udržení pacientů. V praxi zaměřené na implantologii pak přistupují další požadavky na jejich odbornost. Ošetřování pomocí implantátů je velice náročné a vyžaduje, aby o pacienta pečoval dobře sehraný a vyškolený tým. Proto je povinností asistentek a dentálních hygienistek jít ve své činnosti a vzdělávání nad rámec běžné zubní praxe a neustále získávat a doplňovat si nejnovější poznatky v oboru dentální implantologie.
Česká společnost pro implantologii proto přichází s možností získat základní i konkrétní vědomosti o implantologii a osvojit si další odborné znalosti a dovednosti v péči o pacienta ošetřeného dentálními implantáty. Curriculum implantologie nabízí formou 3 Modulů (3 x jeden a půl denní kurzy – celkem 36 hodin) systematický přehled nejen o implantologii, operačních protokolech, zásadách hygieny, dezinfekce a sterilizace, ale především o péči o pacienta v celém průběhu implantologického ošetření a hlavně o následné péči pro dlouhodobé udržení implantátů. Vedle teoretické části má každý modul praktická cvičení, která slouží k praktickému ověření získaných vědomostí i získání praktických dovedností. Každý Modul je zakončen diskuzí a testem pro ověření získaných znalostí. Studium je zakončeno odborným pohovorem a udělením Certifikátu České společnosti pro implantologii. Cílem Curricula implantologie ČSI pro dentální hygienistky a asistentky je tedy vytvořit tým lékař – zubní technik – dentální hygienistka a asistentka, který je schopný poskytovat našim pacientům vysoce kvalifikovanou a odbornou péči.

Chceme zdůraznit, že veškeré vzdělávání pořádané Českou společností pro implantologii je založeno na dobrovolnosti a není v žádném případě podmínkou pro zavádění dentálních implantátů či zhotovování protetických náhrad na implantáty. Stejně tak je určeno členům i nečlenům ČSI.

Také členství v ČSI je dobrovolné a je určeno lékařům, zubním technikům, dentálním hygienistkám, asistentkám, firmám a všem zájemcům o dentální implantologii nejen z naší republiky, ale i ze zahraničí.

Podrobné informace o studijním programu Curricula implantologie pro dentální hygienistky a asistentky najdete na www.implantologiecsi.cz  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International