Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Celkové náhrady kompletně zhotovené metodou CAD/CAM

By Alejandro Vazquez / Giovanni Natile a kol.
June 01, 2021

Tímto příspěvkem představují jeho autoři možný postup při výrobě horní a dolní celkové náhrady metodou CAD/CAM. Firma Zirkonzahn představila v podobě nového Totalprox Denture System vlastní cestu pro efektivní výrobu celkových náhrad. Systém zahrnuje nový software, materiály, novodobou metodu lepení a leštění i příslušné vzdělávací programy. Podle zvoleného postupu mohou být pacienti takto ošetřeni vysoce kvalitní celkovou náhradou v rámci dvou návštěv. V tomto prezentovaném případu byly celkové náhrad navrženy podle dat získaných od pacienta a následně přes frézované modely a speciální „Transferschablone“ zkontrolovány ve fyzickém artikulátoru.

Do ordinace se dostavil postarší pacient. Obě pacientovy bezzubé čelisti byly opatřeny celkovými náhradami s čistě mukózním přenosem, které však byly s ohledem na jejich funkci a estetiku již zcela nevyhovující. Po důkladném vyšetření pacienta zadal ošetřující lékař výrobu nových náhrad pro obě čelisti, které měly být zhotoveny v naší zubní laboratoři kompletně metodou CAD/CAM. Pro digitální návrh náhrad byla použita nová beta verze programu Zirkonzahn.Modifier. Na začátku výrobního procesu jsme digitalizovali základní parametry pacienta (bezzubé čelisti a stávající celkové náhrady jako situační modely). Digitalizované stávající náhrady rovněž poskytly informaci o poloze skusu v kombinaci s importovanými snímky pacienta s nasazenými stávajícími náhradami, které byly v programu Zirkonzahn spárovány se skeny modelů (obr. 1–9). Z těchto vstupních informací byla vygenerována optimální digitální data pro plánování a virtuální modelaci nových celkových náhrad. Zuby pro nový set-up byly zvoleny z virtuální knihovny zubů Zirkonzahn Heroes Collection. Do modelu bezzubé čelisti jsou vkládány včetně zobrazení kořene – osy jednotlivých zubů jsou tak při jejich stavění dobře patrny a dají se tak snadno umístit do anatomicky správného směru. Zobrazené kořeny zubů dovolily následně také velmi přirozené modelování gingivy – umělá gingiva zde, stejně jako u přirozeného vzoru, kopíruje kořen zubu a alveol. S pomocnými rovinami a s dopomocí virtuálního artikulátoru PS1 bylo možno správně nastavit funkční parametry, jako středovou linii, okluzní rovinu, opěrné zóny a mnoho dalšího již při sestavování set-upu. Po dokončení modelace části gingivy byl v programu celkový návrh náhrady rozdělen na bázi a jednotlivé zuby – v této fázi lze také provést potřebné doúpravy návrhu.

Frézování jednotlivých segmentů náhrad

Digitální návrh náhrad, jak již bylo zmíněno, byl rozdělen pomocí programu na jednotlivé segmenty, a sice na: bázi náhrady, která disponuje sacím účinkem a která byla v tomto případě opatřena pilíři pro pozdější fixaci korunek, a na 14 jednotlivých korunek na každou čelist.

Následně bylo možno přejít k transferu výsledných CAD modelací do CAM programu pro frézování ve frézovacím přístroji Zirkonzahn (např. M4 Wet Heavy Metal).

 

Zaujala vás ukázka článku?

Celý článek můžete prostudovat v příslušném vydání časopisu Digital CZ/SK 1/2021
stáhněte jej ve formátu PDF

 

Samuel Zanini v roce 2015 mu byl Institutem Enrica Fermiho ve Veroně (Itálie) udělen diplom v oboru Dentální technologie. V letech 2015 a 2016 pracoval jako zubní technik v laboratoři Iattarelli ve Veroně. V roce 2016 přešel do firmy Zirkonzahn. V zubní laboratoři Steger v Brunecku (Jižní Tyrolsko, Itálie) působí vedle své standardní činnosti jako lektor ve škole pro zubní techniky a vystupuje jako přednášející na kongresech zubních techniků. Specializuje se na oblast CAD/CAM a digitální technologie.

 

Giovanni Natile působil v roce 2014 jako vedoucí laboratoře v Grupo Senis ve Valencii (Španělsko). V letech 2015 až 2017 byl zaměstnán v zubní laboratoři Steger v Brunecku (Jižní Tyrolsko). Od roku 2018 spolupracuje s Dr. Albertem Vericatem ve Valencii a s institutem Valenciano de Impantología, působí rovněž jako externí vyučující u firmy Zirkonzahn.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International