Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Aplikace MTA s použitím Produit Dentaires (PD) MAP System

By Dr. Mauro Amato
October 01, 2018

Před více než 20 lety popsali jako první Torabinejad a spol. (1993) nový kořenový výplňový materiál nazvaný Mineral trioxide aggregate (MTA). MTA vykazoval in vitro lepší těsnicí vlastnosti než amalgám nebo cement Super EBA při použití v apikální části. Později některé in vivo a in vitro studie demonstrovaly více možností využití MTA. Překrytí pulpy, apexifikace, perforace kořene a apikální plnění jsou běžně popisovány jako klinické postupy, kdy je třeba řešit komunikaci mezi kořenovým systémem a vnějším povrchem zubu. První aplikace MTA byly řešeny pomocí plastových nebo kovových špachtlí (Torabinejad a Chivian, 1999). Bohužel tímto způsobem nebyla zajištěna správná aplikace.

Produits Dentaires proto představil univerzální aplikační systém pro klinické a chirurgické aplikace MTA. Tento Micro-Apical Placement (MAP) systém nabízí různé způsoby aplikace pro každou klinickou situaci. Intro Kit a Universal Kit jsou určeny pro ortográdní plnění a Surgical Kit pro retrográdní plnění. Koncovku NiTi Memory Shape lze předtvarovat do jakéhokoliv požadovaného zakřivení. Po sterilizaci v autoklávu se koncovka vrátí do svého původního tvaru. Použitím MAP Systému se aplikace MTA stává snadnou pro každého zubního lékaře.

V kombinaci s MAP Systémem nabízí Produit Dentaires také bílé MTA, které je speciálně určeno pro aplikaci pomocí MAP Systému. Je mnoho indikací pro použití PD MTA White a aplikace pomocí MAP Systému je snadná v každé situaci.

Překrytí pulpy
V posledních letech se stala populární terapie zachování vitální pulpy. Běžným materiálem pro překrytí pulpy byl hydroxid vápenatý, ale MTA vykazuje lepší výsledky v biokompatibilitě a úspěšnosti (Aguilar a Linsuwanont 2011). Případy s rozsáhlým kariézním nálezem mohou být úspěšně ošetřeny částečnou pulpotomií a překrytím MTA, což zachová pulpu vitální (obr. 1a–e).

Apexifikace
Aby se zabránilo přetlačení výplňového materiálu u zubů s nedokončeným vývojem, používá se MTA jako apikální zátka. Výsledky mnoha studií ukazují, že MTA podporuje tvorbu tvrdých tkání více a je spojeno s menším počtem zánětlivých reakcí než jiné testované materiály (Simon a spol. 2007) (obr. 2a–g).

Kořenové perforace
Perforace v dřeňové dutině nebo kořenovém kanálku významně mění prognózu zubu. Oprava perforace pomocí biokompatibilního těsnicího materiálu jako je MTA může ohrožené zuby ušetřit (Mente a spol. 2014) (obr. 3a–e).

Apikální chirurgie
MTA má nejpříznivější výsledky jako materiál pro apikální chirurgii. Signifikantně vykazuje méně zánětlivých reakcí, podporuje tvorbu terciálního cementu a regeneraci periapikálních tkání (Torabinejad a Chivian 1999) (obr. 4a–f).

 

Dr. Mauro Amato

Provádí výuku a výzkum na University of Basel, oddělení parodontologie, endodoncie a kariologie, Švýcarsko. Dr. Amato je členem výboru Švýcarské společnosti pro endodontologii. Můžete jej kontaktovat na adrese mauro.amato@unibas.ch.

Comments are closed here.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International