Dental Tribune Czech Republic & Slovakia
Clinical
Bioaktivita v konzervační stomatologii: uživatelská příručka

August 31, 2021

Pojem „bioaktivita“ je v poslední době ve stomatologii velmi užíván. Je to zdůrazňovaná vlastnost mnoha produktů v konzervační stomatologii. Popisy této vlastnosti často obsahují různá, a to i protichůdná, tvrzení, což vzbuzuje kontroverzi. Tento článek je sestaven jako odpověď pro praktikující konzervační stomatology na otázky: Co je bioaktivita? Co jsou bioaktivní produkty a jak mohou být využity v rámci poskytování co nejlepší stomatologické péče?

CAD kopírování: Případová studie

December 15, 2020

Příroda nás vždy uchvacovala svými krásami. Nezbývá nám než žasnout nad přirozenou estetikou krajiny, západu slunce nebo nad detaily obyčejného listu. Jedním z cílů umělce je kopírovat přírodu pomocí různých prostředků: maleb, soch, hudby, fotografie. Je jednoduché vidět paralely i v zubním lékařství. Zuby a měkké tkáně vykazují detaily jak na makroskopické, tak mikroskopické úrovni, které vytvářejí jejich přirozenou krásu. I úsměv má své zákonitosti estetiky. Stejně jako umělci, používají zubní lékaři a zubní technici svůj talent k tomu, aby vytvářeli přirozené zubní náhrady. Tajemství imitace přírody je v detailech každodenní tvrdé práce.

advertisement
Bělení zubů a ortodoncie: třešnička na dortu

September 10, 2020

Bělení zubů je terapeutickou procedurou, která představuje poslední krok ortodontické léčby. Cíle ortodontické léčby jsou jak funkční – obnovit žvýkací funkci, polykání, dýchání a fonaci – tak estetické – vyvážit a harmonizovat obličej a zlepšit úsměv. Za účelem dosažení posledního zmíněného cíle jsou zohledňována různá kritéria: postavení zubů, jejich odstín a tvar, a také tvar rtů. Všechny tyto parametry jsou důležité, ale nejviditelnějším aspektem úsměvu je odstín zubů. Je možno obnovit funkci, napravit dysfunkci okluze, uzavřít diastema nebo dokonce injekčně aplikovat dermální výplně, ale pokud zůstanou zuby zažloutlé, nebude úsměv hezký.

Zkušenosti s hypersenzitivitou dentinu při používání zubní pasty s přidaným biosklem

September 9, 2020

V naší klinické praxi byla hypersenzitivita dentinu (HD) vždy výzvou. Nejlepším přístupem pro nás doposud bylo navrhnout domácí řešení, které představovaly zubní pasty či ústní vody proti přecitlivělosti zubů, avšak pacienti často nezaznamenali výraznou úlevu. V loňském roce jsme se setkali s Richardem Whatleyem, generálním ředitelem společnosti BioMin Technologies, který nám poskytl vzorky zubní pasty BioMin F k úlevě od HD a vysvětlil nám technologii na pozadí účinnosti této nové zubní pasty na bázi bioaktivního skla. Částice bioskla obsažené v zubní pastě BioMin F přilnou k tvrdým zubním tkáním a pak se pomalu rozpouštějí ve slinách, čímž dochází k uvolňování iontů vápníku, fosfátu a fluoridu, které se vysrážejí na nukleačních místech jako krystaly fluorapatitu a uzavírají otevřené dentinové tubuly.

Digitální zubní lékařství v každodenní praxi

September 2, 2020

Jak optimalizovat léčbu pacienta? Jak zvýšit rychlost a efektivitu naší práce bez obětování kvality? Tyto otázky si v našich praxích klademe neustále. Požadavky našich pacientů na estetiku i funkci rekonstrukcí chrupu se zvyšují, pacienti však zároveň mají méně a méně času na ošetření. V současnosti máme k dispozici množství moderních nástrojů k časové optimalizaci naší práce – zejména těch digitálních. Poskytují nám mj. možnost digitalizovat záznamy o pacientech tak, aby bylo možno do zubní laboratoře přenést co možná nejvíce relevantních informací. Jednou z těchto důležitých informací je požadovaný barevný odstín korunkových rekonstrukcí. Klasickým postupem vyhodnocení odstínu přirozených zubů je jejich porovnávání s jedním nebo více barevnými vzorníky, které provádí zubní lékař u pacienta na křesle. Vizuální vyhodnocení je však ovlivněno mnoha faktory působícími z okolního prostředí, zejména světelnými podmínkami v místnosti, což výběr optimální barvy činí značně obtížným.1, 2

advertisement
Lupové brýle vám otevřou oči

March 5, 2020

Časté dotazy týkající se lupových brýlí: 1. Kdy a proč zakoupit lupové brýle?, 2. Kolik do lupových brýlí investovat?, 3. Jaké zvětšení lupových brýlí zvolit?, 4. Kterého výrobce lupových brýlí vybrat?

Digitální technika přenosu obličejovým obloukem pomocí dentofaciálního analyzátoru

June 20, 2019

Tento článek popisuje efektivní a cenově dostupnou techniku pro přenos záznamu vztahů obličejovým obloukem do virtuálního artikulátoru pro správnou orientaci digitálního modelu maxily pomocí systému Kois Dento-Facial Analyzer System. V případech komplexní estetické rehabilitace a rehabilitace celého chrupu je pro hodnocení exkurzních pohybů klíčová orientace modelů v artikulátoru. Tento článek rozebírá nezbytné kroky k použití techniky přenosu obličejového oblouku až k návrhu estetických fazet založených na 2D a 3D postupu návrhu úsměvu s využitím klinického případu jako příkladu tohoto protokolu.

Digitální vs. analogový pracovní postup u keramických fazet v horní čelisti

June 19, 2019

Pro frontální úsek chrupu je v estetické a záchovné stomatologii k dispozici mnoho různých materiálů a možností léčby. Konvenční protokol, který zahrnuje analogové otiskování polyéterem nebo polyvinysiloxanem, hlavní model vyrobený odlitím, voskový předtvar a presování keramických materiálů, vyžaduje výjimečné schopnosti a je velmi citlivý na techniku zpracování. Intra­orální skenování a sejmutí digitálního otisku nám nabízí přesnou alternativní metodu pro přenos informací z úst do zubní laboratoře. Digitální soubor je vždy na počítači a může být zpracován ihned nebo kdykoliv později, na rozdíl od konvenčních postupů.

advertisement
Kouzelné „ALL ON FOUR“

June 17, 2019

Článek je příběhem o procesu výroby estetické celkové náhrady nesené implantáty, konkrétně o můstcích kotvených šroubkem s PEEK konstrukcí v kombinaci s celokeramickými korunkami doplněnými kompozitní bází v barvě dásně.

Zkratka po rychlé digitální dráze: Přesná reprodukce provizorních náhrad s IPS e.max Press® Multi

June 14, 2019

Tvar frontální náhrady podstatně ovlivňuje symetrii obrysů gingivy. Provizorní náhrady, které se osvědčily jako vhodné z hlediska funkce i estetiky, umožňují s pomocí digitálních metod přesnou výrobu definitivních náhrad.

Terapie „Sagittal First“ v kostce – Carriere Motion 3D aparát: Revoluce v léčbě II. a III. třídy

March 8, 2019

V rozhovoru s Johnem Lannonem, který klade otázky, diskutují ortodontisté Dr. Luis Carriere a Dr. John Graham o „Sagittal first“ filozofii a vědeckém výzkumu, který stojí za Carriere Motion 3D aparátem společnosti Henry Schein Orthodontics, který usnadňuje ortodontickou terapii a zkracuje čas léčby.

Dosáhneme hluboké remineralizace

March 8, 2019

Autorka článku vysvětluje, že podle výsledků nového výzkumu je BioMin F schopný remineralizovat jak povrch zubu, tak podpovrchovou sklovinu.

advertisement
Holistické spojení mezi orálním a celkovým zdravím

March 6, 2019

Abychom si popovídali o budoucnosti celostního zdravotnického vzdělávání a prevence, setkali jsme se s Dr. Marziou Massignaniovou, manažerkou pro globální vědecké projekty společnosti Sunstar, v novém sídle společnosti v Étoy ve Švýcarsku – jen co by kamenem dohodil od překrásného Ženevského jezera.

Výroba suprakonstrukce na implantát pomocí CERECu

April 30, 2018

Zubní implantáty jsou skvělým přídavkem do repertoáru každého praktického zubního lékaře, jelikož nám umožňují nahradit ztracený zub bez narušení zbylého chrupu. Ošetření zubními implantáty nicméně vyžaduje obsáhlou znalost jak záchovné a protetické stomatologie, tak i parodontologie. Tradičně je pak součástí takového ošetření otisk zhotovený přes otiskovací členy buď otevřenou nebo uzavřenou technikou s následným dosazením analogů. Zkušený technik přitom zhotoví suprakonstrukci asi do 2 až 3 týdnů. Čas a dostatek zkušeností jak ze strany technika, tak ze strany lékaře se samozřejmě odrazí ve výši ceny účtované pacientovi.

Navigovaná implantace do tenké čelisti

April 30, 2018

V současnosti se technika digitálního plánování a následná řízená implantologie využívá především k přesnému protetickému zavedení implantátů, tzn. k optimalizaci protetického prostoru pro maximálně funkční a estetickou náhradu. Nutno říci, že se touto cestou výkon velmi zjednodušuje a zpřesňuje. V příznivých situacích lze tyto metody využít také ke zjednodušení výkonu pro pacienta, pokud se touto metodou zavádí implantát flapless. V takovém případě většinou odpadá sutura, hojení slizniční rány je vnímáno jako rychlejší, a přitom je stále zachováno precizní zavedení implantátu.

Digitalizace vaší implantologické praxe

April 16, 2018

Digitální stomatologie je bezpochyby současné téma. Během posledních pěti let postupovaly všechny digitální pracovní postupy vpřed mílovými kroky. Existuje tolik různých digitálních aplikací, že je někdy náročné si udržovat povědomí o veškerém vývoji. Mnoho zubních lékařů je nadšeno z výhod nových technologií, ale stejně tak je mnoho těch, kteří pochybují o tom, zda zlepšené klinické pracovní postupy ospravedlňují zvýšené náklady.

Rozhovor s Michalem Heřmánkem, zakladatelem společnosti Microdent s.r.o.

April 16, 2018

V rámci dalšího inspirujícího rozhovoru jsme položili několik otázek zakladateli a jednateli společnosti Microdent se sídlem v Turnově: Michal Heřmánek, MCA studoval informační systémy na Technické univerzitě v Liberci a na Victoria University ve Wellingtonu na Novém Zélandu. Pracovní kariéru zahájil ve společnosti Cap Gemini Ernst & Young jako konzultant. Je ženatý a má 3 děti. Mezi jeho koníčky patří cestování, hra na kytaru a sport.

Intraorální skenery

January 3, 2018

Intraorální skenery již nejsou novinkou a stávají se běžnou součástí moderních zubních ordinací nejrůznějších odborností. Kromě jejich původního využití pro skenování preparovaných zubů k následnému zhotovení protetické práce, tedy inlayí, onlayí, overlayí, korunek, fazet, můstků a dnes i náhrad na implantátech, se čím dál častěji používají v ortodoncii, chirurgii a při různých specializovaných vyšetřeních. Vzhledem k narůstajícímu počtu výrobců a typů intraorálních skenerů se však začíná objevovat i řada zásadních rozdílů u těchto přístrojů, a tedy i otázek, který skener je ten „pravý“. Odpověď není jednoznačná, jelikož záleží především na záměru kupujícího, k jaké indikaci a jakým způsobem bude zařízení využívat.

Materiály a systémy pro celokeramické CAD/CAM náhrady

January 3, 2018

V posledním desetiletí byly vyvinuty a rozvíjely se nové CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing) systémy a materiály pro výrobu celokeramických náhrad. Dentální CAD/CAM technologie získávají na oblibě kvůli svým výhodám týkajícím se optimalizace výrobního času, úspory materiálů, standardizace výrobních procesů a předvídatelnosti výsledků. Počet kroků potřebných pro výrobu náhrady je menší, než u tradičních metod (obr. 1). Jednou z jejich výhod je také komplexní, přehledný a zpětně snadno dohledatelný záznam dat k danému klinickému případu. Začlenění těchto dentálních technologií do běžné praxe přineslo nejen řadu nových výrobních metod a materiálových možností, ale také zvýšení celkové přesnosti v rámci začlenění náhrady do stomatognátního systému pacienta. Účelem tohoto článku je poskytnout průřez základními informacemi o dentálních CAD/CAM systémech a materiálech.

advertisement
Multidisciplinární přístup s Er,Cr:YSGG laserem – Estetický management tvrdých a měkkých tkání

May 31, 2016

Použití Er,Cr:YSGG G laserového systému v každodenní praxi je bezpochyby velmi užitečným nástrojem v rukou zkušeného lékaře. Je jej možné bezpečně použít jak k ošetření tvrdých tak i měkkých tkání s užitím minimální dávky nebo bez anestetika a časově úspornými zákroky lze s jeho pomocí ošetřit mnoho různých složitých případů. Pacienti si tak mohou užít výhody časově úsporných a bezbolestných ošetření.

Prostředky proti stresu a úzkosti bez lékařského předpisu

April 17, 2016

V současné době je naše psychika vystavena stále většímu a většímu náporu – zvyšující se pracovní nároky, problémy v osobním životě, úzkosti a obavy vyvolané dnešní uspěchanou a informacemi zahlcenou dobou. Dá se jim bránit?  

Studie případu řešeného kompozitním materiálem typu bulk-fill: Fill-Up! od COLTENE

April 17, 2016

V našem případě byla mladému pacientovi zhotovena přímá distální výplň pomocí duálně tuhnou- cího, středně viskózního kompozitního materiálu typu bulk-fill značky Fill-Up! (s antibakteriální přísadou ve formě oxidu zinečnatého) a zhruba 2mm krycí vrstvy osvědčeného hybridního kompozitního materiálu SYNERGY D6 (od COLTENE).

advertisement
Kolegyně v nouzi aneb Silvie se uzdravuje – děkujeme všem za podporu!

April 17, 2016

Dne 25. 8. 2015 se redakce časopisu StomaTeam prostřednictvím svých internetových stránek a Facebooku obrátila na odbornou veřejnost s prosbou o kolegiální pomoc jedné z vás.

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International