Dental Tribune Czech Republic & Slovakia
Clinical
Dělený třmen jako výztuž provizorní náhrady

May 25, 2020

Realizace rekonstrukce celého zubního oblouku pomocí náhrady nesené implantáty je po všech stránkách náročným typem ošetření a vyžaduje komplexní přístup jak z hlediska plánování, tak z hlediska provedení chirurgické a následně protetické fáze. K dosažení předvídatelného výsledku je zapotřebí vzít v úvahu velké množství faktorů. Nejdůležitější z nich bych rád představil v tomto článku.

Fixní rekonstrukce celého oblouku nesená implantáty: Využití „full-template guidance technique”“

May 25, 2020

Fixní rekonstrukce celého oblouku nesené implantáty vyžadují správnou diagnostiku a plánování léčby. Jen tak je možno zhodnotit stávající anatomii pacienta, případné patologie, okluzi, objem měkkých tkání, oporu rtů a estetiku a následně se tak dobrat k porozumění situaci a úspěšnému výsledku ošetření.1 Pokud zvažujeme fixní rekonstrukce celého zubního oblouku nesené implantáty, může být pro maximalizaci šance na úspěch veden proces rozhodování podle určitých protetických a chirurgických protokolů. Technologické inovace zlepšují diagnostiku, plánování léčby, komunikaci, chirurgické i protetické aspekty pro každého pacienta. 3D zobrazovací metody dostupné díky CBCT poskytují základ klinického postupu ošetření (obr. 1).2, 3

advertisement
Digitální versus konvenční přístup v estetické stomatologii

May 25, 2020

Digitální technologie jsou již masivně přítomny v každodenní práci zubních lékařů, a to i v případech kdy je digitální část práce vykonána zubní laboratoří používající CAD/CAM technologii. Často se v dnešní době ptáme sami sebe, kterou techniku bychom my, jako zubní lékaři měli používat – měli bychom věřit jen novým digitálním řešením nebo se raději držet konvenčních, analogových technik? V tomto článku hledám odpověď na tuto otázku pomocí prezentace případu, kdy byl proveden jak digitální, tak analogový potup ošetření.

Digitální technika přenosu obličejovým obloukem pomocí dentofaciálního analyzátoru

June 20, 2019

Tento článek popisuje efektivní a cenově dostupnou techniku pro přenos záznamu vztahů obličejovým obloukem do virtuálního artikulátoru pro správnou orientaci digitálního modelu maxily pomocí systému Kois Dento-Facial Analyzer System. V případech komplexní estetické rehabilitace a rehabilitace celého chrupu je pro hodnocení exkurzních pohybů klíčová orientace modelů v artikulátoru. Tento článek rozebírá nezbytné kroky k použití techniky přenosu obličejového oblouku až k návrhu estetických fazet založených na 2D a 3D postupu návrhu úsměvu s využitím klinického případu jako příkladu tohoto protokolu.

Digitální vs. analogový pracovní postup u keramických fazet v horní čelisti

June 19, 2019

Pro frontální úsek chrupu je v estetické a záchovné stomatologii k dispozici mnoho různých materiálů a možností léčby. Konvenční protokol, který zahrnuje analogové otiskování polyéterem nebo polyvinysiloxanem, hlavní model vyrobený odlitím, voskový předtvar a presování keramických materiálů, vyžaduje výjimečné schopnosti a je velmi citlivý na techniku zpracování. Intra­orální skenování a sejmutí digitálního otisku nám nabízí přesnou alternativní metodu pro přenos informací z úst do zubní laboratoře. Digitální soubor je vždy na počítači a může být zpracován ihned nebo kdykoliv později, na rozdíl od konvenčních postupů.

advertisement
Zkratka po rychlé digitální dráze: Přesná reprodukce provizorních náhrad s IPS e.max Press® Multi

June 14, 2019

Tvar frontální náhrady podstatně ovlivňuje symetrii obrysů gingivy. Provizorní náhrady, které se osvědčily jako vhodné z hlediska funkce i estetiky, umožňují s pomocí digitálních metod přesnou výrobu definitivních náhrad.

Možnosti ošetření bezzubého oblouku

June 15, 2018

Pokud v minulosti pacientova situace v ústech vyústila v kompletní ztrátu zubů, bylo ošetření omezené na totální náhradu bez jakékoliv naděje na zlepšení stavu. Největší výzvou, zejména v dolní čelisti, pak bylo zhotovení náhrady s dostatečnou stabilitou a retencí. Výsledek velmi záležel na schopnostech lékaře, ale taktéž na neuromuskulární kondici pacienta, jeho podpůrných tkáních a celkovém přístupu k problému. Ošetření bezzubých pacientů nicméně prodělalo v důsledku narůstající popularity zubních implantátů určitou revoluci, a tak je dnes standardem u ošetření mandibuly náhrada kotvená implantáty.

Sólo implantát: Náhrada horního premoláru pomocí digitálního pracovního postupu

April 30, 2018

Použité technologie: Pro estetickou a funkční rehabilitaci horního premoláru (zub 24) použil Dr. Nelson TRIOS® intraorální skener a 3Shape Implant Studio® software pro plánování implantace a design chirurgické šablony stejně jako Dental System™ pro zhotovení finální protetické náhrady.

advertisement
Multichromatická hybridní keramika: Přechody odstínů na stisknutí tlačítka

April 30, 2018

V březnu 2017 byl poprvé představen nový multichromatický hybridní keramický bloček VITA ENAMIC® multiColor (VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, Německo). Tento CAD/CAM bloček má integrované, přirozené přechody odstínů, které prostupují šesti jemně přecházejícími vrstvami. Umožňuje to vytváření náhrad na stisknutí tlačítka, a to s přirozeným profilem odstínu od krčku po incizní hranu. Protože se po CAM výrobě neprovádí pálení, je možné hybridní keramiku nasadit hned po vyleštění. Dr. Bernhild-Elke Stamnitz (Langen, Německo) vysvětluje v následujícím rozhovoru efektivitu výrobního procesu a estetický potenciál tohoto nového bločku.

Nový kompozitní blok BRILLIANT Crios: Příběh o brilantním úspěchu

April 30, 2018

Nový zesílený kompozitní blok BRILLIANT Crios společnosti COLTENE byl uveden na trh v roce 2016 a je považován předními dentálními profesionály za další krok ve výplních CAD/CAM. Kompozit BRILLIANT Crios odstraňuje potřebu samostatného vypalovacího procesu a je to vysoce kvalitní možnost vhodná pro výplně jednotlivých zubů jak v přední, tak zadní oblasti při konvenčních indikacích, jako jsou inleje, onleje, fazety a korunky. O svých zkušenostech s kompozitem BRILLIANT Crios hovoří tři odborníci.

MAGICAL All on FOUR: chirurg, zubní lékař a zubní technik představují svůj unikátní postup

April 16, 2018

Vše začalo v roce 2014, kdy jsem přednášel na konferenci v Zagrebu o využití PEEK materiálu pro šroubovatelné práce a o tom, jaké přinášejí benefi ty. Po skončení přednášky se v zadní části přednáškového sálu o kapacitě do 100 účastníků ozval dotaz jednoho urostlého lékaře:

Rozhovor s Michalem Heřmánkem, zakladatelem společnosti Microdent s.r.o.

April 16, 2018

V rámci dalšího inspirujícího rozhovoru jsme položili několik otázek zakladateli a jednateli společnosti Microdent se sídlem v Turnově: Michal Heřmánek, MCA studoval informační systémy na Technické univerzitě v Liberci a na Victoria University ve Wellingtonu na Novém Zélandu. Pracovní kariéru zahájil ve společnosti Cap Gemini Ernst & Young jako konzultant. Je ženatý a má 3 děti. Mezi jeho koníčky patří cestování, hra na kytaru a sport.

advertisement
Rozhovor s Martinem Červeňákem, majitelem frézovacího centra ZUBA s.r.o.

April 16, 2018

Vážení čtenáři, přinášíme vám další zajímavý rozhovor, tentokrát se slovenským diplomovaným zubních technikem Martinem Červeňákem, majitelem firmy ZUBA – frézovacie centrum a zubná technika se sídlem v Bratislavě.

Materiály a systémy pro celokeramické CAD/CAM náhrady

January 3, 2018

V posledním desetiletí byly vyvinuty a rozvíjely se nové CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing) systémy a materiály pro výrobu celokeramických náhrad. Dentální CAD/CAM technologie získávají na oblibě kvůli svým výhodám týkajícím se optimalizace výrobního času, úspory materiálů, standardizace výrobních procesů a předvídatelnosti výsledků. Počet kroků potřebných pro výrobu náhrady je menší, než u tradičních metod (obr. 1). Jednou z jejich výhod je také komplexní, přehledný a zpětně snadno dohledatelný záznam dat k danému klinickému případu. Začlenění těchto dentálních technologií do běžné praxe přineslo nejen řadu nových výrobních metod a materiálových možností, ale také zvýšení celkové přesnosti v rámci začlenění náhrady do stomatognátního systému pacienta. Účelem tohoto článku je poskytnout průřez základními informacemi o dentálních CAD/CAM systémech a materiálech.

3D tisk ve stomatologii: Požadavky na materiály a zpracování

January 3, 2018

3D tisk je poslední dobou velice populární – a to zcela právem. Přechod na digitální zpracování dovoluje sledování průběhu jednotlivých procesů, a tím vytváří i vysokou bezpečnost produktů, což je zcela nezbytné při zhotovování zdravotnických výrobků. V zubních laboratořích vzniká denně takových výrobků velké množství: od implantačních šablon přes celkové náhrady až po Michiganské dlahy.

3D tisk jako součást digitální infrastruktury

January 3, 2018

Rozhovor s Nicolasem Klausem, manažerem firmy Formlabs

Digitální celkové náhrady

January 3, 2018

První klinické a technické zkušenosti se systémem Digital Denture (Wieland Dental)

Komplexní řešení bez obsahu kovů: hybridní keramika a implantát z oxidu zirkoničitého

January 3, 2018

Celokeramické koncepty rekonstrukcí chrupu se již osvědčily v praxi a keramické implantáty se těší stále vetší oblibě. Od roku 2014 nabízí VITA Zahnfabrik (Bad Säckingen, Německo) v podobě ceramic.implant implantát z oxidu zirkoničitého. Dr. Sigmar Schnutenhaus (Hilzingen, Německo) popisuje na základě případové zprávy, jak se pomocí suprakonstrukce z VITA ENAMIC a ceramic.implant může realizovat kompletní implantátová rekonstrukce bez obsahu kovu.

Pracovní postup se Zirkonzahn

January 3, 2018

ZIRKONZAHN’S WORKFLOW: ANALOGUE – DIGITAL – ANALOGUE-SWITCHING Tento článek byl poprvé publikován v časopisu Labline, letní vydání, 2017.

advertisement
Termoplastické materiály v dentálních technologiích

December 14, 2017

Termoplastické materiály se již dlouho používají v leteckém a kosmickém inženýrství. Vzhledem k jejich vysoké mechanické pevnosti a nízkému modulu elasticity začaly stále častěji nahrazovat kovy i v mnoha výrobních odvětvích. Zvláště pak v těch, ve kterých byly dosud kovy dominantní. Z termoplastického polymeru PEEK se vyrábí implantáty pro meziobratlové ploténky i kyčelní a kolenní klouby. V průběhu posledních 15 let byly s vynikající úspěšností použity čtyři miliony takovýchto implantátů. Tento článek se zabývá řadou běžných plastových materiálů, které se staly alternativami pro použití při výrobě nekovových teleskopických zubních náhrad.

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International