Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

45 rokov výroby stomatologických súprav na Slovensku

By CHIRANA Medical, a.s.
June 12, 2012

100 000 spokojných zákazníkov so stomatologickými súpravami CHIRANA zo Starej Turej – Chiradent, Ergostar, Premadent, Praktik, Smile a najnovší CHIRANA Cheese Vo výrobných podnikoch v Starej Turej sa strojárskej výrobe venujú už od roku 1935. Počas takmer 80 ročnej histórie tu bola ľuďmi podjavorinského kraja vytvorená tradícia vo výrobe meracej a zdravotníckej techniky. Výrobe stomatologickej techniky sa v Starej Turej venujú od roku 1967. 

Ako to všetko začalo?
V III. kvartáli roku 1967 bola v Starej Turej vyrobená prvá výro- bná séria stomatologických súprav CHIRADENT 651. Táto súprava bola delimitovaná z výrobného podniku koncernu CHIRANA v Prahe – Strašniciach. Súčasne s nábehom výroby tejto stomatologickej súpravy vybavenej klasickou doriotovou vŕtačkou započal vo výskumno-vývojovej základni Chirany Strašnice vývoj modifikácie súpravy, ktorá bola vybavená vzduchovou turbínkou s výhľadom na aplikáciu vzduchového alebo elektrického mikromotora. Výskumno-vývojových prác sa aktívne zúčastnili konštruktéri zo Starej Turej, ktorí v Prahe – Strašniciach strávili celý rok na príprave dokumentácie, aplikovanej pre výrobu v Starej Turej. Sľubná spolupráca bola na určitý čas prerušená augu- stovými udalosťami v roku 1968. Napriek tomu bol celý typový rad stomatologických súprav označených Chiradent 652 s indexom 1, 2, 3, 4 ukončený v III. kvartáli 1968. Verejnosti mohla byť táto stomatologická súprava prezentovaná na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne v roku 1969. Nový typ súprav bol v priebehu jedného roka v Starej Turej zavedený do výroby. Popri súprave Chiradent 652 bola delimitovaná aj delená pojazdná súprava Chiradent 662.

Úspešné prezentácie na medzinárodných výstavách a rozvoj výroby
Pojazdná súprava Chiradent 662 spolu so zubolekárskym kreslom ZOK 9, ktoré sa v tom období vyrábalo v závode v Piešťanoch, koncom 70. rokov získala na výstave v Lipsku Zlatú medailu za exponát „Chiradent room“. V zbieraní ocenení pokračoval riešiteľský kolektív zo Starej Turej na výstave Úspechov národného hospodárstva VDNCH v Moskve, kde za súpravu Chiradent 652 získal striebornú medailu. Vše- tky tieto ocenenia sa pozitívne odzrkadlili i na zvýšení predaja stomatologickej techniky. CHIRANA Stará Turá získava dominantné postavenie vo výrobe stomatologických súprav a vo svete sa zaraďuje do prvej desiatky svetových výrobcov.

Ergonomický stomatologický kabinet – vyšší stupeň inovácie vo vlastnom výskumno-vývojovom pracovisku
Dobudovanie výskumno-vývojovej základne v Starej Turej prináša odozvu v modernizácii sortimentu stomatologických súprav a tiež v oblasti medzinárodnej spolupráce. V spolupráci s dizajnérom bol vytvorený ergonomický stomatologický kabinet Ergostar, ktorý na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne získal Zlatú medailu.

Licenčná výroba – dentálne náradie KaVo a kreslá Fimet
Technický pokrok a podpora vedenia koncernu CHIRANA prinášajú významný produkt do stomatologickej techniky. V roku 1988 je podpísaná licenčná zmluva s poprednou svetovou firmou KaVo Nemecko na výrobu mikromotorických násadcov a kooperáciu pri výrobe vzduchových turbín. Tento počin posúva Chiranu v Starej Turej medzi piatich výrobcov dynamického náradia vo svete. V priebehu necelého roka je licenčná výroba zavedená a CHIRANA Stará Turá tak získava špičkovú technológiu na výrobu presnej mechaniky. 

Ďalším historickým momentom je zavedenie licenčnej výroby stomatologických kresiel od fínskej firmy Fimet. V tomto období sa už v Starej Turej vyrábalo také množstvo stomatologických súprav, že závod v Piešťanoch, kreslami ktorého boli súpravy kompletované, už kapacitne nestačil požadované objemy vyrábať. Preto bolo prijaté strategické rozhodnutie o zakúpení licencie na vlastnú výrobu kresiel na základe licenčnej zmluvy.

Vývoj pokračuje a prichádzajú nové typy stomatologických súprav
Vlastná výskumno-vývojová základňa pokračuje vo vývoji nových typov súprav a po súpravách Premadent, Praktik nastupujú do výroby súpravy radu SMILE. Výborný dizajn Doc. Chrenku bol niekoľkokrát ocenený Národnou cenou za dizajn (1999, 2001, 2005, 2009, 2011). Pôsobivý dizajn, ergonómia sú podporované úžitkovými vlastnosťami. Stojí za zmienku, že tento rad prináša do svetovej produkcie stomatologických súprav farebnú pestrosť, čo dovtedy bolo nezlúčiteľné so zdravotníckou technikou.

Pokračovaním úspešného radu Smile sú súpravy novej generácie CHIRANA Cheese, ktoré dávajú užívateľovi možnosť zostaviť si súpravu podľa vlastných predstáv, potrieb a možností.

Inovačné kroky pri výrobe dentálneho náradia 
Dentálne dynamické náradie sa vďaka zavedeniu moderných programovateľných obrábacích centier radí medzi špičkové výrobky daného odboru.

Koncepcia mikromotorických násadcov charakterizovaná vysokou variabilnosťou využitia spodných dielov prevodu s možnosťou alternovania rôznych hlavičiek dáva 16 možností aplikácie v preparačnej, chirurgickej a profylaktickej oblasti ošetrenia.

Vysokootáčkové turbínové násadce obsahujú moderné prvky potrebné pre dosiahnutie vysokej úžitkovosti. Raritou sú turbíny bez potreby mazania.

Všetko náradie je vyrábané z legovanej ocele, vláknová optika vedie svetelný lúč priamo na ošetrované miesto. Zdrojom svetla sú LED diódy.

Sortiment dentálneho náradia bol v roku 1986 rozšírený o odstraňovač zubného kameňa, ktorý bol vyvinutý vlastným riešiteľským týmom.

Je samozrejmé, že uvedené úspechy nielen zaväzujú, ale ženú vývoj dopredu a prehliadkou noviniek bude blížiaca sa výstava IDS 2013 v Kolíne nad Rýnom.

Na záver stručné zhodnotenie hovoriace samé za seba: 
• v období 1967–2012 bolo v Starej Turej vyrobených viac ako 100 000 kusov stomatologických súprav
• od roku 1989–200 000 kusov hlavičiek, turbínových a mikromotorických násadcov

Vývoj pokračuje ďalej,  nezastavíme sa na jednom mieste
Vlastná vývojová základňa, spolupráca s užívateľmi a dizajnérom sú predpokladom pre neustále zdokonaľovanie stomatologickej techniky – zlepšovanie technických parametrov, zohľadňovanie bezpečnosti lekára aj pacienta, zavádzanie nových poznatkov a požiadaviek do prístrojov značky CHIRANA. Spokojnosť užívateľa aj pacienta sú naším prvoradým cieľom.

(zdroj – archív CHIRANA Medical, a.s., Stará Turá)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International